30 Aprel 2017, 12:15AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Halkara ahalteke atçylyk- sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar geçirildi

26.04.2017 • Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda päsgelçiliklerden geçmek –konkur boýunça ýaryşlar geçirildi. Ýaryşlary “Türkmen atlary” döwlet birleşigi, Sport baradaky döwlet komiteti we Milli atly sport merkezi bilelikde guradylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ...


Milli Olimpiýa komitetleriniň wekilleri V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň ýokary derejesini bellediler

06.04.2017 • Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan ýurtlaryň Milli Olimpiýa komitetleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň maslahaty geçirildi. Bu oýunlara taýýarlyk görmek jemleýji tapgyra gadam basdy. Forumyň ...


Türkmen welosiped sürüjileri şu ýylyň esasy ýaryşlaryna taýýarlyk görýärler

05.04.2017 • Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk ýaryşyň maksatnamasyna girizilen sport görnüşleriniň ählisine wekilçilik edýän Türkmenistanyň Milli federasiýalary üçin, gürrüňsiz, jogapkärçilikli synag boldy.Olaryň arasynda trekdäki welosiped ýaryş hem bar, onuň dowamynda ...


Awazada Aziada-2017-ä bagyşlanan Halkara sport kongresi geçiriler

05.04.2017 • 2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresi geçiriler. Forumyň guramaçylary bolup Sport baradaky döwlet komiteti, VAziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ...SOŇKY HABARLAR

HYZMATDAŞLYK

JEMGYÝET

MEDENIÝET. MIRAS

YKDYSADÝET

YLYM. BILIM

SPORT. SYÝAHATÇYLYK