23 Mart 2017, 09:20AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

V Aziada gatnaşmak üçin futzal boýunça milli ýygyndy toparyň düzümi belli boldy

17.03.2017 • Türkmen futzalçylary Ispaniýada okuw-türgenleşik ýygnanşygyny geçirdiler. Milli ýygyndy toparymyzyň baş tälimçisi, ýaponiýaly hünärmen Keoheý Nakamuranyň pikirine görä, ol çakgan, çalt ösýän oýnuň tilsim aýratynlyklaryny deňeşdirmäge mümkinçilik berýär. Ýaponiýada oýunçylar tizlige üns ...


Maý aýynda Minskide geçiriljek dünýä çempionaty türkmen taý-boksçylary üçin V Aziada taýýarlygyň möhüm tapgyry bolar

12.03.2017 • Şu ýylyň sentýabr aýynda Aziýa yklymyndan söweş sungatynyň dürli ugurlaryndan ussat türgenler Aşgabada ýygnanarlar. Muaý Taý boýunça bäsleşikler iň gyzykly tutluşyklar bolar. Taý boksy ady bilen tanalýanbu başa-baş söweş sungatynyň biziň ...


Aziada — 2017-ni mahabatlandyrmak maksady bilen

02.03.2017 • Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde Aziýanyň Sport metbugaty Assosiasiýasynyň XIX maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň wekilleri hem gatnaşdylar. Forumyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň agzalary ýurdumyzda sentýabr aýynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny mahabatlandyrmak maksady bilen sergi guradylar. Ol maslahata gatnaşyjylarda uly ...


Wladimir Gudilin: türkmen ýeňil atletikasynyň geljegi uly

21.02.2017 • Ukrainanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli sport ussady, tanymal ýekedaban zyňyjy Wladimir Nikolaýewiç Gudilin türkmen ýeňil atletikaçylaryny V Aziada taýýarlar. 45 ýyllyk tälimçilik eden döwründe ukrainaly hünärmen diňe bir öz ýurdunda däl, eýsem Kuweýt, Hindistan ýaly ýurtlarda hem dünýä çempionatlaryna, Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan türgenleri ýetişdirdi. -Men ...SOŇKY HABARLAR

HYZMATDAŞLYK

JEMGYÝET

MEDENIÝET. MIRAS

YKDYSADÝET

YLYM. BILIM

SPORT. SYÝAHATÇYLYK