Habarlar 3 december 2017

Sport

Türkmen taekwondoçylary Minskide geçirilen Söweş sungaty oýunlarynda şowly çykyş etdiler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Goşanyýaz Durdyýewden, Orazmyrat Çaryýewden, Gaýgysyz Atabaýewden, Annamyrat Goşanyýazowdan we Serdar Hydyrowdan ybarat türkmen taekwondoçylarynyň topary iki görnüş: toparlaýyn (toplumlaýyn maşklar) tulda we toparlaýyn sparringlerde oňat netijeleri görkezdi. Ýurdumyzyň ýygyndy topary agzybir we sazlaşykly hereket edip, bürünç medallaryň ikisini eýeledi.

Sport

Türkmen agyr atletikaçylary dünýä çempionatynda kümüş medallaryň 4-sini we bürünç medallaryň hem 2-sini eýelediler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Erkekleriň arasynda agyr atletikaçy Rejepbaý Rejepow 77 kilograma çenli agramda çykyş edip, silterläp we itekläp götermekde jemi 352 kilogram netije görkezip, ikinji orna mynasyp boldy. Ol şu ýyl ýaşlaryň arasynda dünýäniň çempiony bolan ABŞ-ly Harrison Deýs Maurusdan 4 kilogramy artyk göterip, öňe saýlandy we Rio—2016 Olimpiadasynyň bürünç medalynyň eýesi Mohamet Mahmuddan bolsa 9 kilogram agramy pes göterdi.

Sport

Türkmen pälwanlary Stambulda geçirilýän dünýä çempionatynda şowly çykyş edýärler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

4-nji dekabrda tamamlanýan dünýä birinjiligine 35 ýurtdan türgenleriň 270-si gatnaşýar.