Habarlar 1 april 2017

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Manat serişdelerine Beýik Britaniýanyň, Niderlandlaryň we Pakistanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 1 million 156 müň manatdan gowrak aşgarlanmadyk flanel matasyny satyn aldylar.

Jemgyýet

Suw hojalygy ulgamynyň tapawutlanan işgärlerine döwlet baştutanynyň adyndan sowgatlar gowşuryldy

Ýelena DOLGOWA

Ýurdumyzyň sebitleriniň ählisinden ýerli suw hojalygy pudagynyň sazlaşykly işini üpjün edýän dürli kärdäki adamlaryň onusy sylaglara mynasyp boldylar. Olara Türkmenistanyň baştutanynyň adyndan gymmatly sowgatlar we Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Hormat hatlary gowşuryldy.