Habarlar 7 may 2017

Sport

Türkmen diplomatlary Pekinde geçirilen futbol ýaryşynyň ýeňijileri boldular

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň we Bedenterbiýe we sport işleri baradaky baş müdirligiň guramagynda geçirilen bäsleşikler Pekiniň sport uniwersitetiniň toplumynda boldy. Ýaryşlara Germaniýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, Ýaponiýanyň, Russiýanyň, ABŞ-nyň, Koreýa Respublikasynyň, Şwesiýanyň we beýleki ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň işgärlerinden düzülen toparlarynyň 16-sy medallar ugrunda bäsleşdiler.

Ykdysadyýet

«John Deere» kombaýnlarynyň iň täze nusgalary türkmen ekerançylarynyň ygtyýaryna gelip gowuşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

7-nji maýda ýurdumyza gelip gowşan täze tehnikalary garşylamak dabarasy boldy. Oňa Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň, onuň düzüm bölümleriniň, dünýä belli “John Deere” kompaniýasynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, oba hojalykçylar, mehanizatorlar, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar.