Habarlar 11 july 2017

Medeniýet

„Daşoguzsyýahat“ tanymal bagşylaryň ady bilen baglanşykly ýerlere syýahat guraýar

Batyr ÖRÄÝEW

Bu medeni ugurlaryň her biri tanymal bagşy-sazandalaryň terjimehaly we olaryň ömür-döredijiliginiň özbouşly maglumatlary bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Ykdysadyýet

Ýokary tehnologiýalar agrosenagat toplumynyň maldarçylyk ulgamynyň netijelilignini üpjün edýär

Batyr ÖRAÝEW

Netijeli ykdysady strategiýa we Şweýsariýa, Germaniýa, Türkiýe ýaly ýurtlaryň ady belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary önümçilik tabşyryklaryny üstünlikli berjaý etmage ýardam edýär.