Habarlar 9 july 2017

Medeniýet

Parahat Orazlyýew halkara sirk festiwalynyň altyn baýragyny eýeledi

Tamara GLAZUNOWA

Habarçymyz Parahady şowly çykyşy bilen gutlamak we festiwaldan galan täsirleri baradaky gürrüňlerini diňlemek üçin onuň bilen duşuşdy.