Habarlar 7 ýanwar 2018

Ylym

Mekdep okuwçylary her ýyl geçirilýän ders bäsleşiginiň etrap tapgyrlaryna taýýarlanýarlar

Wiktoriýa Nowikowa

10-11-nji ýanwarda mekdebiň çäklerinde geçirilen bäsleşigiň ýeňijileri etrap derejesindäki tapgyra gatnaşarlar. Ol tamamlanansoň, fewralda paýtagtymyzda we welaýat merkezlerinde guraljak indiki tapgyra taýýarlyk görmäge başlanylar. Mart aýynda ders bäsleşiginiň jemleýji – döwlet tapgyry geçirilip, ol her taraplaýyn bilimli we maksada okgunly türkmen okuwçylaryny kesgitlär.