Habarlar 15 april 2018

Medeniýet

“Durdy Baýramowyň ýoly bilen” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

Tamara GLAZUNOWA

Döredijilik gözden geçirilişe ýaş nakgaşlaryň 240-sy gatnaşyp, olar žiwopis suratlarynyň, heýkelleriň, amaly-haşam eserleriniň, dizaýnerlik işleriniň 250-siniň arasynda iň gowy işiň awtory adyny almak ugrunda bäsleşdiler.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň permany

«Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

Sport

Taekwondo boýunça ýurdumyzyň çempionlary kesgitlendi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýaryşa paýtagtymyzdan hem-de welaýatlardan erkekler we zenanlar düzümlerinden hem-de geljegine uly umyt bildirilýän ýetginjeklerden öňdebaryjy türgenleriň ýüze golaýy gatnaşdy.