Habarlar 8 april 2018

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Manat serişdelerine Şweýsariýadan, Türkiýeden, Ermenistandan gelen işewürler jemi bahasy 2 million 196 müň manatlykdan gowrak bolan saryja we garaköli goýunlaryň ýüňüni, nah ýüplük satyn aldylar.

Jemgyýet

“Ýüpek ýoly” binasy — Türkmenistanyň ulag geçelgeleriniň nyşany

2017-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewyň gatnaşmagynda açylan Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüleriniň golaýyndaky töwerekleýin estakadanyň merkezinde gurlan bu binanyň beýikligi 28 metre barabardyr.

Sport

Aş­ga­ba­da Azi­ýa fut­bol kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň we­ki­li­ýe­ti gel­di

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Myh­man­lar Türk­me­nis­ta­nyň Fut­bol fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň eda­ra ja­ýyn­da bo­lup, bu ýer­de onuň işi bi­len ta­nyş­dy­lar. Mun­dan baş­ga-da, ýur­du­myz­da spor­tuň bu gör­nü­şi­niň ös­dü­ril­me­gi­niň gel­je­gi ha­kyn­da anyk gür­rüň edil­di.