Habarlar 23 june 2018

Ykdysadyýet

Galla oragynyň depginleri: Lebap welaýaty

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Meýdanlarda özüni oňat görkezen “John Deere” we “Claas” kombaýnlarynyň kömegi bilen däne ekilen meýdanyň 150 müňden gowrak gektaryndan bugdaý ýygnaldy. Möwsümiň başyndan bäri welaýatyň daýhanlary ammarlara we elewatorlara azyklyk bugdaýyň 200 müň tonnadan gowragyny iberdiler.

Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürdi satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, BAE-den, Özbegistandan, Gyrgyzystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna portlandsement, reňksiz aýna, nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 670 müň dollaryna golaý boldy.