Habarlar 18 july 2018

Jemgyýet

Yssy günleri aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hyzmatdaşlyk

Pekinde “Ýüpek ýoly” atly Türkmenistanyň wiza hyzmatlary merkezi açyldy

Merkeziň açylmagy mynasybetli çärä Hytaýyň döwlet we hususy syýahatçylyk düzümleriniň, jemgyýetçilik guramфlarynyň, Pekinde ýerleşýän daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.