Habarlar 8 july 2018

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň demirgazygynda kartoşka köpçülikleýin ýygnalýar

Batyr ÖRÄÝEW

Şeýle hem Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri 690 gektar ýere ekilen irki sogan ýygnamagy-da dowam edýärler. Sebitde gök-miwe önümlerini esasy ýetişdirýän Gurbansoltan eje adyndaky etrapda 2600 tonnadan gowrak sogan ýygnaldy.