26 Aprel 2017, 14:49AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Milli Olimpiýa komitetleriniň wekilleri V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň ýokary derejesini bellediler

06.04.2017 • Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan ýurtlaryň Milli Olimpiýa komitetleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň maslahaty geçirildi. Bu oýunlara taýýarlyk görmek jemleýji tapgyra gadam basdy. Forumyň ...


Türkmen welosiped sürüjileri şu ýylyň esasy ýaryşlaryna taýýarlyk görýärler

05.04.2017 • Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk ýaryşyň maksatnamasyna girizilen sport görnüşleriniň ählisine wekilçilik edýän Türkmenistanyň Milli federasiýalary üçin, gürrüňsiz, jogapkärçilikli synag boldy.Olaryň arasynda trekdäki welosiped ýaryş hem bar, onuň dowamynda ...


Awazada Aziada-2017-ä bagyşlanan Halkara sport kongresi geçiriler

05.04.2017 • 2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresi geçiriler. Forumyň guramaçylary bolup Sport baradaky döwlet komiteti, VAziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ...


2017-nji ýylyň 22-30-njy apreli aralygynda Olimpiýa şäherçesinde «Inspiring Ashgabat» taslamasynyň çäklerinde ýaryşlar geçiriler

31.03.2017 • V Aziadanyň Ýerine ýetiriji komitetinde habar bermeklerine görä, «Inspiring Ashgabat» synag ýaryşlarynyň tapgyrynyň çäklerinde agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty, WAKO ugry boýunça kikboksing boýunça Aziýa çempionaty we gysga aralyga ýüzmek boýunça ...SOŇKY HABARLAR

HYZMATDAŞLYK

JEMGYÝET

MEDENIÝET. MIRAS

YKDYSADÝET

YLYM. BILIM

SPORT. SYÝAHATÇYLYK