29 Mart 2017, 08:09AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

«Aziada-2017» taslamasy sporta bagyşlanyp Aşgabatda geçen maslahatyň esasy meselesi boldy

28.03.2017 • Şu gün Milli sport we syýahatçylyk institutynda geçen iş maslahatynda türkmen türgenleriniň hem-de meýletinçileriň taýýarlyk derejesine, “Aziada-2017” taslamasynyň daşary ýurtlarda maglumat taýdan öňe ilerledilişiniň meselelerine garaldy. Oňa ...


V Aziadanyň nyşanlary

26.03.2017 • Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň NYŞANY 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda guraljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany çuňňur many-mazmuny özünde jemleýän birnäçe şekillerden ybaratdyr. Ahalteke bedewi türkmen halkynyň milli gymmatlygy, dünýä medeniýetine goşan ägirt uly goşandydyr. ...


7-nji aprelde Awazada «Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy»atly halkara sport kongresi geçirler

24.03.2017 • Garaşylyşy ýaly, oňa Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň, Halkara sport federasiýalarynyň, iri halkara guramalaryň, dürli ýurtlaryň Milli Olimpiýa komitetleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşar. Şunuň bilen birlikde, daşary ýurtly myhmanlarymyz üçin ...


V Aziada gatnaşmak üçin futzal boýunça milli ýygyndy toparyň düzümi belli boldy

17.03.2017 • Türkmen futzalçylary Ispaniýada okuw-türgenleşik ýygnanşygyny geçirdiler. Milli ýygyndy toparymyzyň baş tälimçisi, ýaponiýaly hünärmen Keoheý Nakamuranyň pikirine görä, ol çakgan, çalt ösýän oýnuň tilsim aýratynlyklaryny deňeşdirmäge mümkinçilik berýär. Ýaponiýada oýunçylar tizlige üns ...SOŇKY HABARLAR

HYZMATDAŞLYK

JEMGYÝET

MEDENIÝET. MIRAS

YKDYSADÝET

YLYM. BILIM

SPORT. SYÝAHATÇYLYK