28 Maý 2017, 06:11AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Tatarystanyň paýtagtynda Aziada-2017-niň tanyşdyrylyşy geçirildi

19.05.2017 • Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedow tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän türkmen wekiliýeti “Russiýa – yslam dünýäsi: “Kazansummit-2017” atly IX Halkara ykdysady sammitiň umumy mejlisine gatnaşdy. Sammitiň maksady Russiýanyň we Yslam hyzmatdaşlyk ...


Bakuwda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça v Aziýa oýunlary bilen tanyşdyrylyş geçirildi

15.05.2017 • "Marriot" myhmanhanasynda geçirilen çäräni Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy ýurdumyzyň Sport baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde gurnady. Bu ýerde Aziada — 2017-ä bagyşlanan sergi guraldy. Onda döwürleýin neşirler we ...


«Inspiring Ashgabat» ýaryşlary türkmen türgenleriniň V Aziada taýýarlyk derejesini görkezdi

01.05.2017 • Ge­çen aý­da ýur­du­myz­da hal­ka­ra de­re­je­li iri ýa­ryş­lar üs­tün­lik­le­re bes­len­di. Paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­ji­gin­de Azi­ýa­nyň üç çem­pio­na­ty — kik­bok­sing, agyr at­le­ti­ka hem-de ...


Halkara ahalteke atçylyk- sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar geçirildi

26.04.2017 • Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda päsgelçiliklerden geçmek –konkur boýunça ýaryşlar geçirildi. Ýaryşlary “Türkmen atlary” döwlet birleşigi, Sport baradaky döwlet komiteti we Milli atly sport merkezi bilelikde guradylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ...SOŇKY HABARLAR

HYZMATDAŞLYK

JEMGYÝET

MEDENIÝET. MIRAS

YKDYSADÝET

YLYM. BILIM

SPORT. SYÝAHATÇYLYK