02 Mart 2017, 00:58Howa maglumaty »

 • Aşgabat

  gündiz
  +11... +13°

  gije
  +2... +4°

 • Türkmenbaşy
  +9... +11°

  Balkanabat
  +12... +14°

  Mary
  +11... +13°

  Türkmenabat
  +10... +12°

  Daşoguz
  +7... +9°

AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Wladimir Gudilin: türkmen ýeňil atletikasynyň geljegi uly

21.02.2017 • Ukrainanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli sport ussady, tanymal ýekedaban zyňyjy Wladimir Nikolaýewiç Gudilin türkmen ýeňil atletikaçylaryny V Aziada taýýarlar. 45 ýyllyk tälimçilik eden döwründe ukrainaly hünärmen diňe bir öz ýurdunda däl, eýsem Kuweýt, Hindistan ýaly ýurtlarda hem dünýä ...


«Aşgabat-2017» meýletinçiler maksatnamasy badalga aldy

09.02.2017 • Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň meýletin ýardamçylarynyň işiniň başlanmagy mynasybetli çäre geçirildi. Maksatnama laýyklykda 9-njy fewraldan 10-njy marta çenli aralykda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň meýletinçilerini bellige almak ...


Olimpiýa şäherjiginde Açyk gapylar güni

31.01.2017 • Olimpiýa şäherjiginde daşary ýurtly sport hünärmenleriniň gatnaşmagynda «Açyk gapylar» güni geçirildi. Bu özboluşly çäre şu ýylyň sentýabrynda paýtagtymyzda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görmegiň çäklerinde Milli olimpiýa komiteti tarapyndan guraldy. Sport şäherçesi bilen tanyşlyk ýaşaýyş toplumynda ...


Milli sport we syýahatçylyk institutynda «Aziada—2017: Saglyk. Ruhubelentlik. Dostluk.» atly ylmy-amaly maslahat boldy

29.01.2017 • Başlanmagyna ýene-de 200 gün galan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlanmagyň çäklerinde guralan maslahata Sport baradaky döwlet komitetiniň, Milli olimpiýa komitetiniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň ...SOŇKY HABARLAR

HYZMATDAŞLYK

JEMGYÝET

MEDENIÝET. MIRAS

YKDYSADÝET

YLYM. BILIM

SPORT. SYÝAHATÇYLYK