Döwlet Baştutanymyz Sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasarlary wezipesine belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary bilen Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradow we Parahat Öwezowiç Agaýew Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasarlary wezipesine bellenildi.