Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Gylyjow hakynda


Ýaztagan Gylyjowy Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine belläp, ony Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkimi we «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny dolandyrmak baradaky baş müdirligiň başlygy wezipelerinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.


Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 5-nji iýuly.