Türkmenistanyň Prezidenti Per­ma­na gol çekdi

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Per­ma­ny
Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi­ni dö­ret­mek ha­kyn­da


Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýet, ma­li­ýe we bank top­lu­my­ny düýp­li öz­gert­mek we onuň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, ka­rar ed­ýä­rin:

1.Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe mi­nistr­li­gi­ni hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ösüş mi­nistr­li­gi­ni go­şup, ola­ryň bin­ýa­dyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi­ni dö­ret­me­li.

2.Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi­ni Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe mi­nistr­li­gi­niň hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ösüş mi­nistr­li­gi­niň hu­kuk orun­tu­ta­ry di­ýip kes­git­le­me­li.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti
Gurbanguly Berdimuhamedow.


Aş­ga­bat şä­he­ri, 2017-nji ýy­lyň 5-nji okt­ýab­ry.