27 Aprel 2017, 15:51 • 26.04.2017 • Mongoliýanyň Prezidenti Sahiagiýn Elbegdorž Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň senesi mynasybetli gutlaglaryny iberdi ...


 • 26.04.2017 • Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sinze Abe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady ...


 • 25.04.2017 • Saud Arabystany Patyşalygynyň Patyşasy diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady ...


 • 21.04.2017 • Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady ...


 • 21.04.2017 • Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşurlar ...


 • 20.04.2017 • Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hindi kärdeşi Pranab Mukerji gutlady ...


 • 19.04.2017 • Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli bäsleşikleri geçirmek boýunça eminler toparynyň düzümi tassyklanyldy ...


 • 19.04.2017 • Türkmenistanyň Mejlisinde Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň deputatlarynyň wekiliýeti bilen duşuşyk boldy ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Prezidentini Aziada-2017-niň açylyş dabarasyna çagyrdy ...


 • 18.04.2017 • Ekologiýa meselesi türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistan we Gazagystan ýaragsyzlanmak babatda bilelikde iş alyp bararlar ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti: Hazar - hoşniýetli goňçylygyň we hyzmatdaşlygyň deňzi ...


 • 17.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi ...


 • 16.04.2017 • Medeniýet ministrliginiň ýanynda halk çeper döredijiligi boýunça bilermen topary döredildi ...


 • 14.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti 18-19-njy aprelde Gazagystan Respublikasynda döwlet sapary bilen bolar ...


 • 14.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Kararlara gol çekdi ...


 • 11.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi ...


 • 11.04.2017 • RLDP-niň ýolbaşçysy W.Žirinowskiý mähirli garşylanandygy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi ...


 • 11.04.2017 • «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji bellenildi ...


 • 10.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi ...


 • 09.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyna gynanç bildirdi ...


 • 08.04.2017 • Prezident Aleksandr Lukaşenko hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Belarusa gelip görmäge çagyrdy ...


 • 08.04.2017 • Mohammad Aşraf Gani Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Owganystan we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady ...


 • 08.04.2017 • Wladimir Putin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde iş maslahatyny geçirdi ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Mejlisiniň hem-de RF-niň Döwlet Dumasynyň deputatlarynyň wekiliýetleriniň arasynda hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek hakynda Ähtnama gol çekildi ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi ...


 • 05.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Serbiýanyň saýlanan Prezidentini gutlady ...


 • 05.04.2017 • Türkmenistanyň nebitgaz toplumy we oba hojalygy boýunça täze wise-premýerler bellenildi ...


 • 05.04.2017 • Türkmenistanda himiýa senagaty işgärleriniň güni döredildi ...


 • 04.04.2017 • Türkmen-koreý hökümetara toparynyň düzümi tassyklanyldy ...


 • 03.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň ýolbaşçylaryna Sankt-Peterburg şäheriniň metrosynda bolan partlama zerarly gynanç bildirdi ...


 • 03.04.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Ýaşlyk” teleradioýaýlymynyň ýolbaşçysyny belledi ...


 • 28.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi ...


 • 28.03.2017 • Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy ...


 • 27.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň daşary işler ministrini kabul etdi ...


 • 26.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...


 • 24.03.2017 • 29-31-nji martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary bolar ...


 • 23.03.2017 • Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk ...


 • 23.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi ...