25 Fewral 2017, 05:37 • 24.02.2017 • Moskwada Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň onunjy mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekildi ...


 • 24.02.2017 • Halkara zenanlar güni mynasybetli «Ene mähri» atlary dakyldy we pul sylaglary gowşurylar ...


 • 24.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi ...


 • 24.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara we Buýruga gol çekdi ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi ...


 • 16.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi ...


 • 16.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar ...


 • 15.02.2017 • Döwlet baştutanlary we meşhur syýasy işgärler Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlaglaryny iberdiler ...


 • 15.02.2017 • Döwlet Baştutanynyň Permanyna laýyklykda 828 raýatyň günäsi geçildi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň wekillerini kabul etdi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti GDA-NYŇ Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygyny kabul etdi ...


 • 13.02.2017 • Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Hwan Gýo An Türkmenistanyň Prezidentini gutlady ...


 • 13.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Frank-Walter Ştaýnmaýeri Germaniýanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady ...


 • 11.02.2017 • Özbegistanyň Prezidenti BMG-niň Halkara Bitaraplyk gününi yglan etmegi mynasybetli Türkmenistany gutlady ...


 • 05.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...


 • 27.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini gutlady ...


 • 27.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi ...


 • 25.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi ...


 • 24.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi ...


 • 22.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi ...


 • 22.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi ...


 • 22.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi ...


 • 20.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...


 • 20.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi ...


 • 18.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy ...


 • 17.01.2017 • Türkmenistanda Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň ilçisi işläp başlady ...


 • 16.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi ...


 • 13.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara gol çekdi ...


 • 13.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Buýruglara gol çekdi ...


 • 12.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...


 • 11.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-NIŇ Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysyny kabul etdi ...


 • 11.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Abdul Maligi kabul etdi ...


 • 02.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi ...


 • 02.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar ...


 • 01.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar ...


 • 30.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy ...


 • 30.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Täze ýyl gutlaglary ...