17 Ýanwar 2017, 22:12 • 15.01.2017 • Gyzgalaňly hokkeý döwri ...


 • 03.01.2017 • Türkmen hokkeýçileri gyşky Aziada taýýarlanýarlar ...


 • 29.12.2016 • Türkmen basketbolçylary altyn we kümüş medallara mynasyp boldular ...


 • 27.12.2016 • Agyr atletikaçylaryň üstünlikleri ...


 • 24.12.2016 • Sport institutynda täze fakultet açylar ...


 • 22.12.2016 • Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň ýapyk welosiped meýdançasynda welosiped ýaryşlary boýunça geçirilen saýlama bäsleşiklerde milli ýygyndynyň deslapky düzümi kesgitlendi ...


 • 20.12.2016 • Sport tanslary boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzümi kesgitlenildi ...


 • 19.12.2016 • Türkmen kikboksçylary iri halkara ýaryşda nobatdaky gezek uly üstünlik gazandylar ...


 • 18.12.2016 • Aşgabatly türgenleriň tapawutlanmagy ...


 • 16.12.2016 • «Ahal» — futzal boýunça Türkmenistanyň çempiony ...


 • 14.12.2016 • Skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryş tamamlandy ...


 • 11.12.2016 • Türkmenistanyň ýygyndysy — umumytoparlaýyn hasapda ýeňiji! ...


 • 11.12.2016 • Russiýanyň Soçi şäherinde 7 ýaşdan 17 ýaşa çenli mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça dünýäniň çempionaty geçirildi ...


 • 09.12.2016 • Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň Söweşjeň sungat toplumynda jiu-jitsu boýunça Aziýa çempionaty badalga aldy ...


 • 05.12.2016 • 8-12-nji dekabr aralygynda jiu-jitsu boýunça Aziýanyň çempionaty geçiriler ...


 • 04.12.2016 • ITF taekwondo boýunça ussat türgenleriň nobatdaky üstünlikleri ...


 • 04.12.2016 • Türkmen hokkeýçileri gyşky Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görýärler ...


 • 04.12.2016 • «Altyn asyr» we «Balkan» toparlary AFK-nyň Kubogy ugrunda bäsleşerler ...


 • 29.11.2016 • Türkmen pälwanlarynyň dünýä çempionatyndaky üstünligi ...


 • 17.11.2016 • Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň bürünç medallary ...


 • 17.11.2016 • Awazada ýaşlaryň arasynda dzýudo boýunça Türkmenbaşy şäheriniň açyk birinjiligini almak ugryndaky ýaryş tamamlandy ...


 • 16.11.2016 • Paýtagtymyzyň Gyşky oýunlar sport toplumynda hokkeý boýunça Aşgabadyň ilkinji açyk birinjiligine badalga berildi ...


 • 14.11.2016 • Sambo boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynyň jemleýji güni Türkmenistanyň ýygyndy toparyna ýene bir, bürünç medal getirdi ...


 • 13.11.2016 • Dünýä çempionatlarynda türkmen pälwanlarynyň üstünlikleri ...


 • 08.11.2016 • Awiamodel sporty boýunça Aşgabadyň açyk birinjiligi tamamlandy ...


 • 06.11.2016 • Türkmenistanyň ýygyndy topary — halkara ýaryşyň ýeňijisi ...


 • 04.11.2016 • 5-nji noýabrda, paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň sportuň oýun görnüşleri toplumynda 3x3 görnüşindäki basketbol boýunça halkara ýaryş açylýar ...


 • 03.11.2016 • Gökje sport toplumynda 2002—2003-nji ýyllarda doglan ýetginjek türgenleriň arasynda erkin göreş boýunça Aşgabadyň açyk birinjiligi geçirildi ...


 • 03.11.2016 • Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» toparynyň futbolçylary Türkmenistanyň çempiony diýen adyny saklamagy başardylar ...


 • 02.11.2016 • Türkmen hokkeý hünärmenleri halkara şahadatnamalarynyň eýeleri ...


 • 01.11.2016 • Kadetleriň arasynda Gruziýanyň Batumi şäherinde geçirilen küşt boýunça dünýä çempionatynda ýaş türkmen türgenleri iki medala — bir altyn we bir kümüş medala eýe boldular ...


 • 01.11.2016 • «Ashgabat Tissot open — 2016» ady bilen geçirilýän petankyň ikinji tapgyrynyň ýeňijileri we baýrakly orunlary eýelänler kesgitlenildi ...


 • 30.10.2016 • Türkmen pälwanlarynyň nobatdaky üstünligi ...


 • 30.10.2016 • Tailandyň paýtagty Bangkok şäherinde WTF taekwondo görnüşi boýunça iri halkara ýaryş geçirildi ...


 • 30.10.2016 • Malaýziýanyň Penang şäherinde ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça dünýä ýaryşy geçirildi ...


 • 28.10.2016 • «Altyn asyr» Türkmenistanyň Kubogyny üçünji gezek eýeledi ...


 • 24.10.2016 • Kabbadi boýunça Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen Balkan welaýatynyň kubogy ugrunda açyk ýaryşyň ýeňijileri kesgitlenildi ...


 • 20.10.2016 • Türkmen tälimçisiniň halkara synagy ...


 • 17.10.2016 • Pauerlifting boýunça türkmen türgenleriniň dünýä çempionatynda gazanan üstünlikleri ...


 • 13.10.2016 • Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň «Syýahat» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...