Hyzmatdaşlyk
07.07.2021
eye
1405

Hazarýaka ýurtlaryň Baş prokurorlary Hazaryň ekologiýasynyň goragy boýunça jarnama gol çekdiler

Russiýanyň, Eýranyň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Azerbaýjanyň Baş prokurorlary daşky gurşawyň goragy we Hazar deňziniň tebigy gorlaryny ulanmak barada jarnama Sank-Peterburgda ...
07.07.2021
eye
1011

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

Şu gün Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Owganystan meselesi boýunça wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň Daşary...
03.07.2021
eye
1469

Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürýär. Bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary barada Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň D...
03.07.2021
eye
1287

Türkmenistan howpsuzlyk meseleleri boýunça «ÝB –Merkezi Aziýa» duşuşygyna gatnaşdy

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilýeti Daşkentde daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesinde geçiri...
03.07.2021
eye
1213

Meredow we Çawusoglu Türkiýäniň Prezidentiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyk meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R. Meredow we Türkiýäniň Daşary işler ministri M. Çawusoglu Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana saparyna taý
02.07.2021
eye
513

Türkmenistanyň energetika ministri GDA-nyň Elektroenergetika Geňeşiniň wise-prezidentligine saýlanyldy

GDA ýurtlarynyň Elektroenergetika Geňeşiniň (EEG) wideomaslahat görnüşinde geçirilen nobatdan daşary geňeşine Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarus Respublikasynyň, G...
30.06.2021
eye
1125

Halkara mediaforum: sebitleýin hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda syýasatşynaslaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda sebit hyzmatdaşlygyna bagyşlanan halkara mediaforu...
29.06.2021
eye
1135

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky duşuşyklar

Şu gün Milli Geňeşiň Mejlisinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen duşuşyk geçirildi.
29.06.2021
eye
920

Türkmenistan Gyrgyzystana hyzmatdaşlygy ösdürmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada resmi sapar bilen gelen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen gepleşikleriň barşynda energetika we ulag pudaklar...
26.06.2021
eye
1527

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Prezidentleri Aşgabatda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda Gyrgyzystanyň Prezidenti S.Žaparow bilen gepleşikler geçirer, ol 27-28-nji iýunda Türkmenistana resmi sapar bilen gele