}
Hyzmatdaşlyk
04.02.2021
eye
736

Hünärmenler migrasiýa meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Şu gün paýtagtymyzda Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň ýurdumyzdaky bilermenleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. 
03.02.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
565

Milli Liderimiziň amala aşyrýan “açyk gapylar” syýasatyna eýerip

Şu gün Daşary işler ministrliginde Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş sekretary Umberto de Pretto bilen wideomaslahat geçirildi.

03.02.2021
eye
827

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de onuň ýurdumyzda we sebitde işleýän agentlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri bilen duşuşyk g...
02.02.2021
eye
617

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

Şu gün sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrler derejesinde geňeşmeler geçirildi. Duşuşyga Oman ...
02.02.2021
eye
633

UNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Daşary işler ministrliginde UNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi g...
02.02.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
261

Ramsar konwensiýasyna – bioköpdürlüligi saklap galmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygyna ýarym asyr

Ramsar konwensiýasy –esasan suwda ýüzýän guşlaryň ýaşaýan ýeri hökmünde halkara ähmiýetli suwly-batgalyk ýerler (Convention on Wetlands) hakda konwensiýa  elli ýyl mundan ozal – 1971-nji ýylyň 2-nji fewralynda kabul edilipdi. 2016-njy ýylda Merkezi Aziýa Ramsar Sebit Başlangyjy (MA-RSB) döredildi.

28.01.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
277

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn görnüşde Halkara pul gaznasynyň (HPG) bilermenler
28.01.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
187

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Sadyr Japarowa Gyrgyz Respublikasynyň Prezide
27.01.2021
eye
280

Daşary ýurtly hyzmdatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Baş sekret
26.01.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
157

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-belarus geňeşmeleri geçirildi. Oňa Belarus