mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

24.09.2023

total-veiw

234

Türkmen halkynyň Milli Lideri Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1662

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Garaşsyzlyk — Watanymyzyň şöhraty» atly sergi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyna bagyşlanan şekillendiriş we bezeg sungatynyň ikinji sergisi açyldy.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

1741

Ýelena Oreşkina «Güýz balyna» çagyrýar

Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 19:00-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde meşhur estrada aýdymçysy Ýelena Oreşkinanyň «Güýz baly» atly solo konserti geçiriler.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1625

Türkmen kinomatograflarynyň taryhynda halkymyzyň ruhy

Şu ýyl nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek bilen bagly geçirilýän çäreleriň geriminiň barha giňeýändigi bilen aýratyn ähmiýete eýedir.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1414

Paýtagtymyzyň teatrlarynda baýramçylyk mynasybetli spektakllary taýýarlanyldy

Türkmenistanyň ýetip gelýän şanly Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň döredijilik toparlary we teatrlary baýramçylyk mynasybetli spektakllary taýýarladylar.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1994

Aşgabatda 2023-nji ýylyň moda toplumlary görkezildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna gabatlap geçirilen ykdysady üstünlikleriň sergisiniň çäginde Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat modeller öýi we ýurduň öňdebaryjy dizaýnerleri täze modaly geýimleri görkezdiler.
news-photo

19.09.2023

total-veiw

1563

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda Magtymgulynyň goşgusyny okady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde türkmen we dünýä edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgusyny okady.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1269

Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri täze möwsümi Çaýkowskiniň sazy bilen açar

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri täze saz möwsümini açmaga taýýarlanýar. 

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1269

Romanslar ýaňlanan konsert

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Romantika romansa» («Romansyň romantikasy») at bilen konsert geçirildi. Konsertde romanslardan başga-da birnäçe estrada aýdymlary hem ýaňlandy.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1290

Arkadag şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň film festiwaly geçiriler

14-15-nji oktýabrda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşmagynda Arkadag şäherinde «Arkadagyň säheri» atly film festiwalyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çärä taýýarlyk Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şenbe güni geçirilen mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy.

...221