}
Medeniýet
25.01.2021
eye
744

Watany goramak - hormat-sarpaly kär

Dünýe şeýle gurlan-da –ildeşleriniň öýünde parahatlyk höküm sürmegi üçin serhetçiler gije-gündiz, ho
20.01.2021
eye
665

Sergide şekillendiriş sungaty eserleriniň ähli görnüşi görkezilýär

Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen nakgaşlarynyň 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň
20.01.2021
eye
555

Luwr Muzeýinden fransiýaly hünärmenler arheologiýa we muzeýologiýa ulgamynda tejribe alyşýarlar

19-njy ýanwarda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymlary hem-de «muzeýologiýa we medeni h
19.01.2021
eye
384

Türkmenleriň örme joraplary

Nagyşly örme joraplar türkmenlerde gadymdan gelýän bolsa-da, ol halk döredijiliginde hala, keşdä, t
16.01.2021
eye
338

«...Hudaý sungatlarda maňa zehin baryn eçilipdir»

«Seniň jady gözleriň» aýdymyna goşgynyň awtory Gara Seýitliýew ony aýlay Zinaida Fýodorowna bagyşlap
29.12.2020
eye
367

Konsertmeýsterler ussatlygynyň Täze ýyl konserti

Täze, 2021-nji ýylyň öň ýanynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kamera ansa
28.12.2020
eye
306

Begenç we Mähri Moşiýewleriň maşgala konserti

Begenç Moşiýew Maýa Kulyýewa adyndaky Tükmen milli konserwatoriýasyndaky özbaşdak konsertinde Pýotr
24.12.2020
eye
282

«MEN SIZE GÜLKÜMI GOÝÝARYN...»

«Özümden göwnihoş bir işim, olam adamlary güldürmegi başarynlygym...» - diýip kinematografyň uniwers
22.12.2020
eye
218

Leýli Ökdirowa –2020-nji ýylyň wokal ýyldyzy

Leýli Ökdirowanyň ýylyň wokalçylarynyň arasynda ýeňiş gazanmagy tötänlik däldi. Ol aýdymçylaryň aras
20.12.2020

Medeniýet

eye
227

Ýaş estrada aýdymçylarynyň “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşigi jemlendi

Paýtagtymyzda “Ýylyň parlak ýyldyzy” döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Ýaş