}
Sport
11.02.2020
eye
241

Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionat
10.02.2020
eye
222

Agyr atletikaçylaryň saýlama ýaryşlary

2020-nji ýylyň 8 — 12-nji fewraly aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde a
06.12.2019
eye
233

Futzal: Aziýa çempionaty — 2020-niň bije atyşlygy geçirildi

Aşgabadyň «Olimpiýa» myhmanhanasynda geljek ýylyň 26-njy fewraly — 8-nji marty aralygynda Türkmeni
17.11.2019
eye
200

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar

Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr
24.10.2019
eye
182

Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky sylaglary

KHDR-iň paýtagty Phenýanda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionat
24.10.2019
eye
180

Saglyk ýagdaýy çäkli adamlaryň arasynda gaýa çykmak boýunça ýaryş geçirildi

«Agama» alpinistler klubynyň türgenleşik meýdançasynda saglyk ýagdaýy çäkli adamlar üçin gaýa çykmak
02.10.2019
eye
179

Asia miх topary petank boýunça Aşgabadyň Kubogyny eýeledi

Petank boýunça Aşgabadyň bäşinji açyk birinjiliginiň --«5th Ashgabat Tissot Open 2019» ýaryşynyň ýeň
30.09.2019
eye
166

Ýüwrük alpinistler ýokarlygyna ylgap çykmakda bäsleşdiler

Duşak-Erikdagyň aralyk belentlikleriniň biri bolan Harlasaňa (1643 metr) ylgap çykmak (Vertical Kilo
15.09.2019
eye
312

Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri

Rumyniýanyň Buharest şäherinde 13-15-nji sentýabr aralygynda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda “Ju
07.09.2019
eye
152

Türkmen pälwanlary Koreýa Respublikasyndan 25 medal bilen gaýdyp gelýärler

Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde dünýäniň 100 ýurdundan türgenleriň 4 müňe golaýynyň gatnaşan