Sport
08.04.2021
eye
734

AFK-2021 Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynda «Аltyn Asyryň» soňky garşydaşy kesgitlendi

Тäjigistanyň «Hujant», Gyrgyzystanyň «Аlaý» we Özbegistanyň «Nasaf» futbol toparlary 14-20-nji maý aralygynda Duşenbede geçiriljek AFK-2021 Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynda «Аltyn A...
07.04.2021
eye
647

RF-iň Astrahan oblastynyň Magtymguly Pyragy adyndaky mekdebinde Sport hepdeliginiň netijeleri jemlendi

Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasyndaky Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän mekdepde Bütindünýä saglyk gününe we Türkmenistanyň Garaşsyzl...
07.04.2021
eye
749

Türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow Bellatoryň çempiony bolup bilermi

9-njy aprelde geçiriljek Bellator 255 tapgyrynyň esasy duşuşyklarynyň biri Kori Anderson bilen Döwletjan Ýagşymyradowyň arasynda bolar. Halkara Metaratings sport saýty Döwletjan Ýa...
06.04.2021
eye
613

Türkmenistanyň Tbilisidäki diplomatik wekilligi mini-futbol boýunça ýaryş gurady

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy  5-nji aprelde Bütindünýä  saglyk gününe bagyşlap mini-futboldan ýaryş geçirdi. Bu ýaryşa ilçihanalaryň wekilleri, şeýle-de gruziýaly türgenle...
02.04.2021
eye
648

Türkmenistanyň Astrahandaky konsullygy Magtymguly Pyragy adyndaky mekdepde sport hepdeligini gurady

Russiýanyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasynda ýerleşýän Magtymguly Pyragy adyndaky mekdepde 2-nji aprelde 5-8 synp okuwçylaryň arasynda sport ýaryşlarynyň hep...
15.03.2021
eye
1697

Iýun aýynda türkmen futbolçylary Koreýa Respublikasynda 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama duşuşyklaryny geçirerler

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň futbolçylary 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna galan saýlama oýunlarynyň üçüsini Koreýa Respublikasynda geçirerler. Aziýa futbol konfederasiýasy şe...
14.03.2021
eye
1168

Welosiped sporty: maksat – dünýä derejesindäki üstünliklere ýetmek

Häzirki wagtda şu ýylyň 13-nji – 17-nji oktýabry aralagynda Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatyna toplumlaýyn taýýarlyk görülýär, ýaryşy guramak Welosiped sport ...
17.01.2021

Sport

eye
2300

Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýy barha artýar

Türkmen türgenleriniň iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň sportunyň dünýä ýüzünde gazanýan
07.01.2021
eye
2690

Zehinli türgenler barha köpelýär

Daşoguz welaýatynda zehinli ýaş welosipedçi türgenleriň ençemesi ýetişip gelýär. Olaryň köpüsi Daşoguz
04.11.2020
eye
2664

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlaryny goldady

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow