Sport
10.10.2021
eye
1629

Türkmen futbolçysy FIFA –nyň geçiren maslahatynda çykyş etdi

Türkmenistanyň futbol boýunça Milli ýygyndy toparynyň kapitany, “Ahal” futbol toparynyň oýunçysy Arslanmyrat Amanow futbol assosiasiýalarynyň Halkara Federasiýasynyň 2024-nji ýylda...
04.10.2021
eye
1308

Elman Tagaýew AFK-nyň Kubogy boýunça saýlama oýunçy diýlip yglan edildi

«Ahal» futbol toparynyň kapitany, 32 ýaşly ýarym goragçysy Elman Tagaýew AFK-nyň Kubogy – 2021-de urgularyň netijeliligi boýunça saýlama oýunçy diýlip yglan edildi.
28.09.2021
eye
1382

«Bitaraplyk» türkmen topary Çeboksaryda geçirilen talyplar woleýbol ýaryşynda ýeňiş gazandy

Çuwaşiýa döwlet uniwersitetinde okaýan türkmen talyplaryndan düzülen «Bitaraplyk» topary Çeboksaryda geçirilen woleýbol boýunça halkara ýaryşda ýeňiş gazandy.
20.09.2021
eye
1587

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy kiçi futbol boýunça ýaryş gurady

Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest ş.) ilçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli kiçi futbol boýunça ýaryş gurady.
17.09.2021
eye
1775

Gurban Berdiýewiň «Kaýraty» Konferensiýalar ligasynyň toparlaýyn ýaryşynda badalga aldy

Gazagystanyň «Kaýrat» toparynyň futbolçylary belli türkmen hünärmeni Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda Konferensiýalar ligasynda ilkinji oýnuny oýnady. Ähmiýeti boýunça 3-nji ýewro...
15.09.2021
eye
2479

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Daşkentde geçer

2021-nji ýylda agyr atletika boýunça dünýä çempionlygy ugrundaky ýaryş 7-18-nji dekabr aralygynda Daşkentde geçer. Bu karary sportuň şu görnüşiniň Halkara Federasiýasynyň Ýerine ýe...
08.09.2021
eye
2613

Sport — hemmeler üçin! Sport — her bir adam üçin!

Aşgabatda maýyplaryň arasynda stol tennisi boýunça birinjilik ugrundaky ýaryş tamamlandy. Oňa fiziki mümkinçiligi çäkli 30 türgen gatnaşdy.
07.09.2021
eye
2671

Türkmenistanly tennisçi ITF ýaryşyna gatnaşýar

Türkmen tennisçisi, milli ýygyndy toparyň agzasy Isa Muhammetgulyýew Halkara tennis federasiýasynyň Kairde (Müsür) geçirýän M15 Cairo 2021 Tennis Tournament ýaryşyna gatnaşýar.
02.09.2021
eye
2231

«Türkmenistan sport» žurnalynyň täze sany çykdy

«Türkmenistan sport» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Ol Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bedenterbiýe-sport ulgamynda öňe süren we amala aşyrýan özgert...
02.09.2021
eye
2008

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlary sporty söýmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyn...