mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1170

Türkmen agyr atletikaçy dünýä çempionatynda bürünç medal eýeledi

Türkmenistanly agyr atletikaçy Atajan Daýyýew ýetginjekleriň arasynda Iraklionda (Gresiýa) geçirilen dünýä çempionatynda ştangany itekläp götermekde bürünç medala mynasyp boldy.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

1290

Futbol boýunça Aşgabadyň kubogy ugrunda bäsleşik

Futbol boýunça Aşgabadyň kubogy ugrundaky ýaryşlar başlandy. Bu ýyl paýtagtymyzyň baýragy ugrunda dört topar bäsleşýär. Olar Türkmenistanyň baş ligasyndan üç – «Altyn asyr», «Aşgabat» we «Köpetdag» toparlary we ýurdumyzyň ýaşlar ligasyna degişli «Ahal-2» topar.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

881

Golf boýunça Aşgabadyň çempionatynyň ýeňijileri belli boldy

Paýtagtymyzyň golf-klubynyň çäginde golf boýunça Aşgabadyň çempionaty geçirildi. Türkmenistanyň Golf federasiýasynyň guran ýaryşy dürli ýaş tapgyrlardan ybarat boldy.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

2578

Döwlet Baştutanymyz Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2170

Ruslan Mingazowyň çykyş edýän Gonkongyň “Kitçi” kluby AFK Çempionlar ligasynyň pleý-off oýunlarynda Taýlandly klub bilen oýnar

AFK Çempionlar ligasynyň pleý-off oýnunda Gonkoňyň “Kitçi” kluby Taýlandyň “BG Pathum Ýunaýtid” kluby bilen oýnar. Onuň düzüminde türkmen futbolçysy Ruslan Mingazow hem çykyş edýär. Bu barada Aziýa Futbol Konfederasiýasy habar berdi.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

2254

Gonkongyň «Kitçi» topary AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 1/8 tapgyryna çykmana başardy

Türkmenistanly futbolçy Ruslan Mingazow oýnaýan Gonkongyň «Kitçi» topary ilkinji gezek AFK-nyň Çempionlaryň ligasynda pleý-off tapgyryna çykdy.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

3241

Ezizmuhammet Sähedow ýaýdan ok atmakda ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň rekordyny täzeledi

Aşgabadyň çempionatynda 27-nji mekdebiň okuwçysy Ezizmuhammet Sähedow ýaşy 15-den uly bolmadyklar ýaş toparynda ýaýdan ok atmakda ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň rekordyny täzeledi. 

news-photo

29.04.2022

total-veiw

2245

Peýkamçylar arasynda ýaryş geçirildi

Ýaňy-ýakynda paýtagtymyzda ýetmişe golaý türgeniň gatnaşmagynda ýaýdan ok atmak boýunça Aşgabadyň çempionaty tamamlandy. 

news-photo

27.04.2022

total-veiw

2292

«Ahal» taryhynda AFK-nyň Çempionlar ligasynda ilkinji ýeňşini gazandy

«Ahalyň» futbolçylary Türkmenistandan, Eýrandan, Katardan we Birleşen Arap Emirliklerinden dört toparyň gatnaşmagynda Jiddada (Saud Arabystany) geçirilýän iki aýlawly ýaryşda Kataryň «Al-Garafany» utup, taryhynda AFK-nyň Çempionlar ligasynda ilkinji ýeňşini gazandylar.

news-photo

26.04.2022

total-veiw

2457

Ýurdumyzyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň web-saýty açyldy

Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň saýty üç dilde – türkmen, rus we iňlis dillerinde işläp başlady: archery-tkm.art.

...141