mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

15.09.2022

total-veiw

1164

«Ahal» topary «Altyn asyr» toparyndan arany açdy

«Ahal» toparynyň futbolçylary ýokary liganyň toparlarynyň arasynda ýurdumyzyň çempionatynyň 9-njy tapgyrynyň jemleýji oýnunda «Altyn asyry» 2:1 hasabynda utandan soň, bäsdeşinden utuk tapawudyny 7-ä ýetirdi.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2550

Kristina Şermetowa: agyr atletika we özüniň sporta tarap ýoly barada

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilen bäşinji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda üstünlikli çykyş eden türkmenistanly agyr atletikaçylar täze çempionata taýýarlanyp başladylar.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2066

Türkmen türgenleri Şotokan karate boýunça çempionatynda 102 medal gazandylar

Pardubitsde (Çehiýa) tamamlanan Şotokan karate boýunça XII dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 35 altyn, 21 kümüş we 46 bürünç, jemi 102 medal gazandylar. Bu barada «AA»-nyň habarçysyna Türkmenistanyň Karate-do federasiýasynda habar berildi.

news-photo

12.09.2022

total-veiw

1423

Türkmen türgenleri «Sambony döredijileriň Kubogy» ýaryşynda dokuz medal eýelediler

Moskwanyň Söweş sungaty merkezinde «Sambony döredijileriň Kubogy» halkara ýaryşy geçirildi.

news-photo

12.09.2022

total-veiw

1205

Ýurdumyzyň futbol boýunça Kubogynyň – 2022 ýarym finalynyň oýunlary

Türkmenbaşynyň «Şagadam», Aşgabadyň «Altyn asyr» we «Köpetdag» toparlary futbol boýunça Kubogynyň – 2022 ýarym finalyna çykmak mümkinçiliklerini görkezdiler. Olar 1/4 finalyň ilkinji oýunlarynda garşydaşlaryndan üstün çykdylar.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

1092

Türkmenistanyň futbol boýunça Kubogy – 2022 başlandy

Aşgabatda geçen «Ahal» – «Merw» toparlarynyň oýny bilen Türkmenistanyň futbol boýunça Kubogynyň 31-nji ýaryşy başlandy.

news-photo

08.09.2022

total-veiw

1397

Türkmenistanyň ýaşlar (U-20) ýygyndy topary BAE-de ikinji gezek ýeňiş gazandy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar (20 ýaşa çenli) ýygyndy topary BAE-de bolan türgenleşik duşuşygynda «Galf Ýunaýtid» ýerli toparyndan üstün çykmak (3:2) bilen, ikinji gezek ýeňiş gazandy.

news-photo

07.09.2022

total-veiw

2736

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary (U-20) Aziýa Kubogy-2023-e saýlanma taýýarlygyň çäginde BAE-niň klubyny ýeňdi

Türkmenistanyň ýaşlar (20 ýaşa çenli) ýygyndy topary Aziýa Kubogy-2023-iň saýlama ýaryşyna taýýarlygyň çägine Dubaýda geçen ýoldaşlyk duşuşygynda BAE-niň birinji bölüminde oýnaýan «Fursan Hispaniýa» klubyny 4:3 hasabynda ýeňdi.

news-photo

05.09.2022

total-veiw

1711

Talyp ildeşimiz karatedo boýunça halkara ýaryşynda ýeňiji boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Dawut Nazmyradow Germaniýanyň Berlin şäherinde karatedo boýunça 17-nji gezek geçirilen «Banzai Cup» atly halkara ýaryşynda altyn medal gazandy.

...152