Teswirlemeler
23.03.2018

Teswirlemeler

eye
2558

Ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek—innowasion ösüşiň esasy ugrudyr

Ýurdumyzyň ösüşiniň ylym we bilim ýaly möhüm ugurlarynda 2017-nji ýylyň wajyp wakalaryna syn bermek
28.02.2018

Teswirlemeler

eye
2319

Bedenterbiýe we sport türkmenistanlylaryň arasynda barha köp meşhurlyga eýe bolýar

Jem­gy­ýet­de sag­dyn we iş­jeň dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­niň ber­ki­dil­me­gi­ni mö­hüm me­se­le­le­r
27.02.2018

Teswirlemeler

eye
824

Türkmenistanyň netijeli başlangyçlary ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärTürkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň 2019-2020-nji ýyllar döwür üçin Ýewropa ykdysady
28.12.2017

Teswirlemeler

eye
809

Söwda pudagynyň ösüşi — bazar ykdysadyýetiniň ösüşiniň baş şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdy
25.12.2017

Teswirlemeler

eye
742

BMG-niň ulag boýunça täze Rezolýusiýasy — Türkmenistanyň başlangyçlarynyň ykrar edilmegi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan hem-de ä
19.12.2017

Teswirlemeler

eye
833

Azyk bolçulygy—Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň netijesi

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz G
18.12.2017

Teswirlemeler

eye
768

Yklymyň logistika merkezine öwürmekdäki hoşniýetli Türkmenistanyň möhüm orny

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy noýabrda Serhetabat
30.11.2017

Teswirlemeler

eye
761

Türkmenistanda elektroenergetika pudagynyň kuwwatlyklary artdyrylýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy noýabrda Mary welaýatynda Türkmenistanyň se
26.11.2017

Teswirlemeler

eye
754

Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi – BMG-niň parahatçylyk döredijilik işinde ajaýyp düzüm

Soňky döwürde milli Liderimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli ugruna, parahatçylygyň, howpsuz
24.11.2017

Teswirlemeler

eye
749

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň innowasion ýoly

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak