Teswirlemeler
27.02.2018

Teswirlemeler

eye
510

Türkmenistanyň netijeli başlangyçlary ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärTürkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň 2019-2020-nji ýyllar döwür üçin Ýewropa ykdysady
28.12.2017

Teswirlemeler

eye
483

Söwda pudagynyň ösüşi — bazar ykdysadyýetiniň ösüşiniň baş şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdy
25.12.2017

Teswirlemeler

eye
434

BMG-niň ulag boýunça täze Rezolýusiýasy — Türkmenistanyň başlangyçlarynyň ykrar edilmegi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan hem-de ä
18.12.2017

Teswirlemeler

eye
487

Azyk bolçulygy—Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň netijesi

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz G
18.12.2017

Teswirlemeler

eye
454

Yklymyň logistika merkezine öwürmekdäki hoşniýetli Türkmenistanyň möhüm orny

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy noýabrda Serhetabat
30.11.2017

Teswirlemeler

eye
443

Türkmenistanda elektroenergetika pudagynyň kuwwatlyklary artdyrylýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy noýabrda Mary welaýatynda Türkmenistanyň se
26.11.2017

Teswirlemeler

eye
454

Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi – BMG-niň parahatçylyk döredijilik işinde ajaýyp düzüm

Soňky döwürde milli Liderimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli ugruna, parahatçylygyň, howpsuz
23.11.2017

Teswirlemeler

eye
431

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň innowasion ýoly

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak
09.11.2017

Teswirlemeler

eye
432

2017-nji ýylyň oktýabry: daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen

Ýurdumyzyň öz baş baýramyny—Garaşsyzlyk gününi bellän geçen aýy däp boýunça jemgyýetçilik-syýasy hem
04.10.2017

Teswirlemeler

eye
426

2017-nji ýylyň sentýabry: milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlary durmuşa geçirilýär

2017-nji ýylyň sentýabry Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geç