Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany
12.12.2020

Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany

eye
1057

Aşgabatda sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy

Şu gün Döwlet medeniýet Mukamlar köşgünde sungat ussatlarynyň Halkara Bitaraplyk gününe hem-de Türk
11.12.2020
eye
1159

Watanymyzyň şanly Bitaraplygynyň hormatyna baýramçylyk dabaralary

Şu gün, Halkara Bitaraplyk gününiň öňýanynda paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyz boýunça ajaýyp senä – W
10.12.2020
eye
1184

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesine – 25 ýyl!

Suratkeşleriň Türkmenistanyň häzirki gününe we geçmişi, adamlaryň we tebigatyň gözelligi baradaky es
10.12.2020
eye
1095

Astrahanda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy konsert bilen garşylanýar

2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ýokary okuw mekdebiniň ýolbaşçylarynyň ýardam bermeginde Astrahan d
10.12.2020
eye
1382

Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanýar

Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sergiler Daşoguz şäherinde dabaraly
10.12.2020
eye
1093

Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär

2020-nji ýylyň 9-njy dekabryndan Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitar
08.12.2020

Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany

eye
1161

Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda täze binalaryň açylyş dabaralary

Şu gün paýtagtymyzda Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasynyň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Bit
08.12.2020
eye
1140

BMG-niň Baş Assambleýasy we YHG bitaraplygyň orny hakyndaky Kararnamalary kabul etdiler

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ný
08.12.2020
eye
1257

Watanymyzyň Bitaraplyk baýramyna täze şaýy we kagyz pullary

Ýurdumyzyň Merkezi banky Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik altyn we kü
04.12.2020
eye
1073

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli alymlaryň tegelek stol maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Ilçih