}
Ykdysadyýet
07.02.2021
eye
1007

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba alyndy.
05.02.2021
eye
1038

Hususy kärhana önümlerini daşary bazarlara çykarýar

Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy – «Altyn gala gurluşyk» hususy kärhanasy Daşoguz welaýatynda hususy düzümleriň arasynda ilkinjileriň biri bolup öz öndür...
05.02.2021
eye
809

Ahaldan Balkana çenli: halkalaýyn energetika ulgamynyň birinji tapgyry gurulýar

Ahalyň we Balkanyň, Balkanyň we Daşoguzyň elektrik ulgamlaryny birleşdirip, sebitleriň  ýgtybarly elektrik üpjünçilgine ýardam etjek aýlawly energetika ulgamynyň gurluşygynyň depgi...
03.02.2021
eye
592

Ýylgynagyz kanalyna – 10 ýyl

Şu gün Ýylgynagyz magistral suwaryş  kanalynyň işgärleri ilkinji ýubileýi – döwrebap tehnikalar we tehnologiýalar ulanylyp täzelenen özboluşly gidrotehniki desganyň 10 ýyllygyny be...
03.02.2021
eye
638

Täze döwrebap aeroport -Watanymyzyň baýramyna sowgat

Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde telekeçileriň tagallasy bilen gurlan köpugurly jemgyýetçilik-söwda merkeziniň täze desgalary işläp başlady. Täze toplumyň düzüminde azyk we senaga...
03.02.2021
eye
412

Bol hasylyň girewi

Ýurdumyzda gowaça ekmäge niýetlenen 620 müň gektar ýeri geljekki ekişe taýýarlamak boýunça işler güýçli  depginde alnyp barylýar.
02.02.2021
eye
607

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.
28.01.2021
eye
484

Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy güýçlenýär

«Demirbetonönümleri» kärhanasy Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýaşaýyş jaý gurluşygynyň ikinji
24.01.2021
eye
467

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşy
23.01.2021
eye
262

Ýük daşaýjylar üçin onlaýn-hyzmatlar

«Demirýollary» AGPJ sebitiň ulag we logistika düzümleri üçin innowasion çözgütleri teklip etdi. Paýd