Ykdysadyýet
17.07.2021
eye
594

Täze möwsüme taýýarlyk görýärler

“Daşoguzpagta” önümçilik birleşiginiň pagta arassalaýjy kärhanalary şu günler täze möwsüme taýýarlyk görýärler.
16.07.2021
eye
399

Topraga siňdirilen yhlasyň miwesi

Türkmenistanda geçirilen ýer reformasy oba ykdysadyýetiniň ösmegi üçin amatly şertler döretdi. Oba hojalyk önümlerini öndürijilere uzak möhlet bilen ulanmak üçin ýer bölünip berilm...
15.07.2021
eye
509

Elektron senagatyny ösdürmekde türkmen-rus hyzmatdaşlygy

Russiýanyň Moskwanyň ýörite ykdysady zolagynda (ÝYZ) ýerleşýän mikroelektronika öndürýän we eksport edýän iň iri «Mikron» şereketi önümlerini Türkmenistanda tanatmaga başlaýar. Bu ...
13.07.2021
eye
696

Ýurduň senagatynyň kuwwaty artýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguzdaky pagta egriji fabriginiň işe girizilenine kän wagt geçmedigem bolsa, ol dünýä dokma önümleri bazarynda orun tutdy, kärhanany...
12.07.2021
eye
1689

Eksport geleşikleriniň arasynda nebithimiýa we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.
11.07.2021
eye
1454

Maldarçylygyň hatyrasy üçin

Şu ýyl «Daşoguzörisuw» abatlaýyş we gurluşyk kärhanasynyň hünärmenleri Görogly etrabynyň “Garagum” maldarçylyk hojalygyndaky «Mazarly» we «Böwür deşik» öri meýdanlarynda ýerleşýän ...
08.07.2021
eye
1634

Benziniň dünýädäki orny

Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan benziniň 1 litriniň bahasynyň 1,5 manatdygyny (0.429 ABŞ dollarydy...
07.07.2021
eye
693

Täze ugurlar özleşdirilýär

Ýakyn ýyllarda ýurduň demirgazyk sebitiniň senagatynda sintetik materiallardan enjamlarda haly dokamak täze ugurlaryň biri bolar. S.A.Nyýazow etrabynda ýurduň Senagatçylar we telek...
07.07.2021
eye
631

Türkmenistan Garabogazköl aýlagynda köpri gurmak boýunça halkara tender geçirer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynda awtomobil köprüsini gurmak boýunça halkara tender yglan etmegi tabşyrdy.
06.07.2021
eye
957

«Balkan» APJ iş depginini artdyrýar we hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär

“Balkan” Gämi gurluşyk we bejergi zawody iş depginini ýokarlandyryp, ýerli hem daşary ýurt şereketleri bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär. Bu paýdarlar jemgyýetiniň “Türkmendeňizderýaýo...