Ï Decree of the President of Turkmenistan on Volsakhatov B.S.
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Decree of the President of Turkmenistan on Volsakhatov B.S.

view-icon 3087

To appoint colonel Volsakhatov Batyr Seytgeldiyevich chairman of the State Migration Service of Turkmenistan.

President of Turkmenistan,

Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov.

February 3, 2023, Ashgabat