Ï Türkmenistanda salkyn howa dowam eder
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanda salkyn howa dowam eder

view-icon 1632
Türkmenistanda salkyn howa dowam eder

Güýz paslynyň gelmegi bilen Diýarymyzda güneşli we salkyn howa dowam edýär. Täze başlanan iş hepdesinde howanyň temperaturasy +34, ýurdumyzyň käbir ýerlerinde bolsa +30 gradusa ýeter diýlip çak edilýär.

Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +15... +17 gradusdan +19... +21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +26... +28 gradusdan +32... +34 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +13... +18 gradusdan +18... +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +24... +29 gradusdan +30... +35 gradus aralygynda maýyl bolar.

Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Howa gijelerine +14... +19 gradusdan +19... +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +29... +34 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +25... +30 gradus maýyl bolar.

Mary welaýatynda az-kem bulut ly howa bolup, howa gijelerine +14... +19 gradusdan +19... +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +25... +30 gradusdan +30... +35 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +13... +18 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +26... +31 gradusdan +30... +35 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Howa gijelerine +11... +16 gradusdan +15... +20 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +20... +25 gradusdan +25... +30 gradus aralygynda maýyl bolar.