mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

13.06.2024

total-veiw

223

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U20) «I» toparçada Ýaponiýanyň, Gyrgyzystanyň we Mýanmanyň ýygyndy toparlary bilen duşuşar.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

186

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy

Şu gün Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen ýetginjekler (U17) ýygyndylarynyň arasynda geçiriljek Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasynyň netijesinde ýurdumyzyň ýetginjekler ýygyndysy «D» toparçada Taýlandyň, Hindistanyň hem-de Bruneýiň ýygyndy toparlary bilen bäsleşer.

news-photo

09.06.2024

total-veiw

1750

«Senagatbank» toparyndan üstün çykan «Köpetdag» topary Türkmenistanyň çempionlygy ugrunda bäsleşigi has-da gyzykdyrdy

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 10-njy tapgyrynyň duşuşyklarynda «Senagatbank» topary «Köpetdag» toparyndan 2:6 hasabynda utulyp, ilkinji ýeňlişe sezewar boldy.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1823

Türkmenistanly mergenler Belarusyň açyk Kubogy ugrundaky ýaryşda kümüş we iki bürünç medal gazandylar

Türkmen mergenleri Minskde geçirilen ýaý atmak boýunça Belarus açyk Kubogy ugrundaky ýaryşda bir kümüş we iki bürünç medal eýelediler.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1764

«Senagatbank» topary «Deňizçi» toparyny ikinji gezek ýeňdi we çempionlyga dalaş edýär

Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 9-njy tapgyrynda «Senagatbank» topary ýurdumyzyň häzirki dört gezek çempiony «Deňizçi» toparyny 3:0 hasabynda ýeňip, Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda çempionlyga islegini has-da berkitdi.

news-photo

05.06.2024

total-veiw

1445

«Senagatbank» topary futzal boýunça häzirki Türkmenistanyň çempionyndan aratapawudy has artdyrdy

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň öňbaşçysy «Senagatbank» topary häzirki futzal boýunça Türkmenistanyň dört gezek çempiony «Deňizçi» toparyndan tapawudyny 6 utuk artdyrdy.

news-photo

04.06.2024

total-veiw

1251

Türkmenistanly agyr atletikaçylar Peruwda ýetginjekleriň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda 7 medal gazandylar

Türkmenistanly agyr atletikaçylar Peruwyň paýtagty Lima şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça ýetginjekleriň arasynda dünýä çempionatynda ýedi medal gazandylar. Ýaryşa dünýäniň 50 ýurdundan 17 ýaşa çenli 280 türgen, ýetginjekleriň we gyzlaryň arasynda hersinde agram derejesinde baýraklar ugrunda bäsleşdiler.

news-photo

03.06.2024

total-veiw

2639

Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň duşuşyklary paýtagtymyzda geçiriler

4-nji iýunda Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 8-nji tapgyry Aşgabat şäherinde geçiriler.

news-photo

03.06.2024

total-veiw

2115

Ankarada Bütindünýä welosiped güni mynasybetli çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkiýäniň Welosport Federasiýasy bilen bilelikde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosiped ýörüşini gurnady.

news-photo

03.06.2024

total-veiw

1982

Aşgabat täze sport üstünliklerine tarap ynamly öňe barýar

Şu gün Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda paýtagtymyzyň “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Aşgabat — sport mümkinçilikleriniň we üstünlikleriniň şäheri” atly baýramçylyk çäreleri geçirildi.

...195