Sport
17.04.2021
eye
267

Aziýa bäsleşiginiň ilkinji ýeňijileri belli boldy

Daşkentde agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty başlandy. Ýaryşyň birinji güni 8 ýurtdan gelen gyzlaryň 10-sy 49 kg-a çenli agramda altyn medal üçin güýç synanyşdylar.
16.04.2021
eye
199

Türkmen türgenleri Aziýa çempionatyna ugradylar

Türkmen türgenleriniň topary Daşkent şäherinde 17-nji aprelde başlanýan agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatyna gatnaşar. Biziň wekillerimiziň hatarynda – 19 adam bar (11 türge...
11.04.2021
eye
446

Türkmenistanyň diplomatik wekilligi Parižde mini-futbol boýunça ýoldaşlyk duşuşygyny gurady

11-nji aprelde Türkmenistanyň Fransuz Respublikasyndaky Ilçihanasy Bütindünýä saglyk gününe we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlap mini-futbol boýunça ýoldaşlyk du...
08.04.2021
eye
560

Türkmenistanyň Buharestdäki diplomatik wekilligi sport bäsleşigini gurady

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Buharest şäheriniň Politehniki uniwersiteti (UPB) bilen bilelikde bu okuw jaýynyň sport toplumynda mini-futbol we stoluň üstünde oýnalýan ten...
08.04.2021
eye
514

AFK-2021 Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynda «Аltyn Asyryň» soňky garşydaşy kesgitlendi

Тäjigistanyň «Hujant», Gyrgyzystanyň «Аlaý» we Özbegistanyň «Nasaf» futbol toparlary 14-20-nji maý aralygynda Duşenbede geçiriljek AFK-2021 Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynda «Аltyn A...
07.04.2021
eye
525

RF-iň Astrahan oblastynyň Magtymguly Pyragy adyndaky mekdebinde Sport hepdeliginiň netijeleri jemlendi

Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasyndaky Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän mekdepde Bütindünýä saglyk gününe we Türkmenistanyň Garaşsyzl...
07.04.2021
eye
577

Türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow Bellatoryň çempiony bolup bilermi

9-njy aprelde geçiriljek Bellator 255 tapgyrynyň esasy duşuşyklarynyň biri Kori Anderson bilen Döwletjan Ýagşymyradowyň arasynda bolar. Halkara Metaratings sport saýty Döwletjan Ýa...
06.04.2021
eye
507

Türkmenistanyň Tbilisidäki diplomatik wekilligi mini-futbol boýunça ýaryş gurady

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy  5-nji aprelde Bütindünýä  saglyk gününe bagyşlap mini-futboldan ýaryş geçirdi. Bu ýaryşa ilçihanalaryň wekilleri, şeýle-de gruziýaly türgenle...
02.04.2021
eye
548

Türkmenistanyň Astrahandaky konsullygy Magtymguly Pyragy adyndaky mekdepde sport hepdeligini gurady

Russiýanyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasynda ýerleşýän Magtymguly Pyragy adyndaky mekdepde 2-nji aprelde 5-8 synp okuwçylaryň arasynda sport ýaryşlarynyň hep...
15.03.2021
eye
1607

Iýun aýynda türkmen futbolçylary Koreýa Respublikasynda 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama duşuşyklaryny geçirerler

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň futbolçylary 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna galan saýlama oýunlarynyň üçüsini Koreýa Respublikasynda geçirerler. Aziýa futbol konfederasiýasy şe...