mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

16.05.2022

total-veiw

389

Kubok ugrundaky ýaryş başlandy

Mary şäherinde futbol boýunça Mary welaýatynyň kubogy ugrunda sekiz topar güýç synanşar.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

428

Türkmen türgenleriniň Aziýa Kubogyndaky gazanan üstünligi

Türkmen türgenleri Gazagystanyň Almaty şäherinde tanamlanan ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen dzýudo boýunça Aziýa Kubogynda üstünlikli çykyş etdiler.

news-photo

15.05.2022

total-veiw

1815

«Altyn asyr» futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky ýaryşda finala çykdy

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky ýaryşda Türkmenistanyň häzirki çempiony Büzmeýin etrabynyň stadionynda «Aşgabat» toparyny 4:2 hasabynda utup, iki aýlawly ýaryşyň tamamlanmagyna iki tapgyr galanda wagtyndan öň ilkinji bolup finala çykdy. 

news-photo

15.05.2022

total-veiw

86

Erkin göreş boýunça ildeşlerimiz halkara ýaryşda altyn we kümüş medal gazandylar

Rumyniýada ýetginjekleriň (17 ýaşdan uly bolmadyk) arasynda geçirilýän «Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici» erkin göreş boýunça ýaryşda türkmen pälwanlary altyn we kümüş medallary gazandylar.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

483

«Altyn asyr» futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky ýaryşda öňde barýar

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň birinji aýlawyndan soň öňdeligi elden bermän gelýär.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1115

«Altyn asyr» futbol boýunça Aşgabat kubogynda öňdeligi eýeleýär

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» toparynyň futbolçylary dowam edýän futbol boýunça Aşgabadyň kubogy ugrundaky ýaryşlarda öňdebaryjylygy ele aldy.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1049

Türkmen agyr atletikaçy dünýä çempionatynda bürünç medal eýeledi

Türkmenistanly agyr atletikaçy Atajan Daýyýew ýetginjekleriň arasynda Iraklionda (Gresiýa) geçirilen dünýä çempionatynda ştangany itekläp götermekde bürünç medala mynasyp boldy.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

1138

Futbol boýunça Aşgabadyň kubogy ugrunda bäsleşik

Futbol boýunça Aşgabadyň kubogy ugrundaky ýaryşlar başlandy. Bu ýyl paýtagtymyzyň baýragy ugrunda dört topar bäsleşýär. Olar Türkmenistanyň baş ligasyndan üç – «Altyn asyr», «Aşgabat» we «Köpetdag» toparlary we ýurdumyzyň ýaşlar ligasyna degişli «Ahal-2» topar.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

767

Golf boýunça Aşgabadyň çempionatynyň ýeňijileri belli boldy

Paýtagtymyzyň golf-klubynyň çäginde golf boýunça Aşgabadyň çempionaty geçirildi. Türkmenistanyň Golf federasiýasynyň guran ýaryşy dürli ýaş tapgyrlardan ybarat boldy.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

2500

Döwlet Baştutanymyz Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.

...140