mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

18.02.2024

total-veiw

1625

Türkmenistanly hünärmenler Eýranda geçirilen kabaddi boýunça eminler maslahatynda başarnygyny ýokarlandyrdylar

Tähranda 16 ýurtdan, şol sanda Türkmenistandan 80-den gowrak hünärmeni jemlän Aziýada meşhur kabaddi oýny boýunça halkara eminler maslahaty geçirildi.

news-photo

17.02.2024

total-veiw

1604

«Galkan» Türkmenistanyň hokkeý çempionatynyň birinji aýlawynda ýeňiji boldy

Türkmenistanyň çempionatynyň medallary ugrunda göreşýän 6 topar bilen bäsleşýän «Galkanyň» hokkeýçileri ýaryşyň birinji tapgyrynda ýeňiji boldy.

news-photo

15.02.2024

total-veiw

2329

Türkmenistanly eminler Russiýanyň we Gazagystanyň güýçli klublarynyň oýnuna bekewüllik etdiler

Türkmenistanly eminler topary FIFA-nyň emini Daşoguzdan Alybek Sapaýewden we onuň kömekçileri – Aşgabatdan Babanazar Haknazarowdan we Daşoguzdan Pälwan Pälwanowdan ybarat, eminler topary Russiýanyň we Gazagystanyň güýçli klublary – «Krasnodaryň» we «Astananyň» ýoldaşlyk duşuşygyna eminlik etdiler.

news-photo

14.02.2024

total-veiw

1976

Türkmenistanly samboçylar Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýraklary ugrunda halkara ýaryşda 15 medal gazandylar

Minskde geçirilen Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýraklary ugrunda XXVIII halkara ýaryşynda türkmen samboçylary 4 altyn, 3 kümüş we 8 bürünç, jemi 15 medal eýelediler.

news-photo

13.02.2024

total-veiw

1801

Küşt boýunça rapid we blis bäsleşiklerinde Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijileri kesgitlenildi

Häzirki wagtda meşhur üç, şol sanda wagta doly gözegçilik edilýän nusgawy görnüşde geçirilen 14, 16 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň küşt çempionaty Aşgabatda rapid we blis ýaryşlary bilen tamamlandy.

news-photo

12.02.2024

total-veiw

1955

Türkmenistanly suwda ýüzüji türgenler 2024-nji ýylda Katarda geçirilýän sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýarlar

Sportuň suw görnüşleri boýunça Dohada başlanan ХХI dünýä çempionatynda Türkmenistana dört türgen wekilçilik eder.

news-photo

10.02.2024

total-veiw

2027

Lebaply küştçüler derejeleriniň ýokarylygyny Türkmenistanyň birinjiligi ugrundaky ýaryşda tassykladylar

Aşgabatda 6 medal toplumy ugrunda bäsleşen 14, 16 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda nusgawy wagt gözegçiligi bilen geçirilen Türkmenistanyň çempionaty Lebap küşt mekdebiniň wekilleriniň ynamly ýeňşi bilen tamamlandy.

news-photo

09.02.2024

total-veiw

1856

Türkmenistanly futzalçy gyzlar Duşenbe şäherinde geçirilýän CAFA-2024 çempionatynda Täjigistanyň ýygyndysyny ýeňdiler

Duşenbede zenanlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa Futbol assosiasiýasynyň (CAFA) futzal çempionatynda üçünji tapgyra täjigistanly garşydaşlaryny 4:1 hasabynda utan Türkmenistanyň milli ýygyndysy ilkinji ýeňşini gazandy.

news-photo

08.02.2024

total-veiw

2517

Türkmen türgenleri Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlanýarlar

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Pariž-2024 saýty döredildi, onda 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgusty aralygynda Fransiýada geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň we XVII Paralimpiýa oýunlarynyň täze habarlary ýerleşdiriler.

news-photo

08.02.2024

total-veiw

2276

Türkmenistanly agyr atletikaçy Daşkentde geçirilen Aziýa çempionatynda bürünç medal eýeledi

Türkmen türgeni Gaýgysyz Töräýew Daşkentde (Özbegistan) geçirilýän agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda ştangany itekläp götermekde we iki synanşygyň jemi boýunça iki bürünç medal gazandy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby olimpiýa maksatnamasyna girmeýän 81 kilograma çenli agram derejesinde 10 türgeniň arasynda medallar ugrunda bäsleşdi.

...183