Sport
20.09.2021
eye
246

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy kiçi futbol boýunça ýaryş gurady

Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest ş.) ilçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli kiçi futbol boýunça ýaryş gurady.
17.09.2021
eye
479

Gurbaran Berdiýewiň «Kaýraty» Konferensiýalar ligasynyň toparlaýyn ýaryşynda işe başlady

Gazagystanyň «Kaýrat» toparynyň futbolçylary belli türkmen hünärmeni Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda Konferensiýalar ligasynda ilkinji oýnuny oýnady. Ähmiýeti boýunça 3-nji ýewro...
15.09.2021
eye
1105

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Daşkentde geçer

2021-nji ýylda agyr atletika boýunça dünýä çempionlygy ugrundaky ýaryş 7-18-nji dekabr aralygynda Daşkentde geçer. Bu karary sportuň şu görnüşiniň Halkara Federasiýasynyň Ýerine ýe...
08.09.2021
eye
1497

Sport — hemmeler üçin! Sport — her bir adam üçin!

Aşgabatda maýyplaryň arasynda stol tennisi boýunça birinjilik ugrundaky ýaryş tamamlandy. Oňa fiziki mümkinçiligi çäkli 30 türgen gatnaşdy.
07.09.2021
eye
1603

Türkmenistanly tennisçi ITF ýaryşyna gatnaşýar

Türkmen tennisçisi, milli ýygyndy toparyň agzasy Isa Muhammetgulyýew Halkara tennis federasiýasynyň Kairde (Müsür) geçirýän M15 Cairo 2021 Tennis Tournament ýaryşyna gatnaşýar.
02.09.2021
eye
1467

«Türkmenistan sport» žurnalynyň täze sany çykdy

«Türkmenistan sport» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Ol Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bedenterbiýe-sport ulgamynda öňe süren we amala aşyrýan özgert...
02.09.2021
eye
1464

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlary sporty söýmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyn...
26.08.2021
eye
2605

Gurban Berdiýew doglan gününi belledi

25-nji awgustda Gurban Bekiýewiç Berdiýew doglan gününi belledi. Belli futbol tälimçisi 1952-nji ýylda Aşgabatda doguldy. Gurban Berdiýew oýna başlan ýyllary ýarymgoraýjynyň, kähal...
24.08.2021
eye
2145

«Men öz gyzyma buýsanýaryn»

Taryhda birinji gezek Garaşsyz Türkmenistanyň Olimpiýa medalynyň eýesi Polina Gurýewanyň ejesi soňky aýyň dowamynda ikinji gezek aýdyp bolmajak duýgulary başdan geçirdi.
21.08.2021
eye
3311

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalynyň eýesini sylaglady

Şu gün, 21-nji awgustda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň At gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň Olimpiýa şä