mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1871

Türgenlerimiz Hindistanda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda ýene iki medal gazandylar

Hindistanyň Puna şäherinde geçirilýän  kuraş boýunça 13-nji  dünýä çempionatynda türkmenistanly zenan türgenleri ýene iki medal gazandylar.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1281

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 23-nji tapgyry

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 23-nji tapgyry Maryda, Aşgabatda we Türkmenbaşy şäherinde üç duşuşyk bilen başlandy.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1433

«Ahal» topary Türkmenistanyň çempionlygyna barha golaýlaşýar

«Ahal» toparynyň futbolçylary myhmançylykda geçiren 22-nji tapgyryň oýnunda Balkanabadyň «Nebitçi» toparyny utup, ilkinji gezek ýurdumyzyň çempiony bolmaga ýene bir ädim golaýlaşdylar.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1805

Çalt we blis-küşt boýunça Türkmenistanyň çempionlary mälim boldy

Aşgabat şäherindäki Küşt we şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda rapid hem-de blis-küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Küşdüň şu görnüşleri (çalt we blis-küşt) boýunça resmi çempionatynyň ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýändigini bellemek gerek.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1647

Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy

Kuraş boýunça Hindistanyň Puna şäherinde başlanan 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň topary ilkinji bürünç medaly gazandy. Ony Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 78 kilograma çenli agram toparynda çykyş edýän ikinji ýyl talyby Aziza Gurbanowa gazandy. Bu ýaryşda ildeşimiz Koreýa Respublikasynyň we Özbegistanyň wekillerinden asgyn geldi.

news-photo

27.11.2022

total-veiw

1387

Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar

Türkmen türgenleri şu gün Antaliýada (Türkiýe) tamamlanan taýboks boýunça halkara ýaryşynda bäş – 1 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medal gazandylar.


news-photo

26.11.2022

total-veiw

1253

«Merw» topary «Köpetdag» toparyny utup, ýaryşda üçünji orunda mäkäm ornaşdy

22-nji tapgyryň Mary şäherinde geçen «Merw» – «Köpetdag» toparlaryň arasyndaky oýny bilen Türkmenistanyň futbol boýunça ýokary liganyň çempionatynyň dördünji aýlawy başlandy.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1239

Türkmenistanyň futzal boýunça Super ligasynda iki topar öňdeligi eýeleýärler

Futzal boýunça Türkmenistan – 2022 Super ligasynyň ýigriminji tapgyryndan soň, her birinde 51 utugy bolan «Köpetdag» bilen «Deňizçi» öňdeligi eýeleýärler.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

2637

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy tamamlandy

Türkmenistanyň ýokary ligadaky toparlaryň arasyndaky futbol boýunça çempionatynyň üçünji aýlawy 21-nji tapgyryň oýunlary bilen tamamlady.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2307

Futzal: «Köpetdag» ilkinji ýeňlişe sezewar boldy

«Köpetdag» topary Türkmenistanyň futzal boýunça Super ligasynyň 19-njy tapgyrynda «Senagatbank» toparyndan utulyp, ilkinji ýeňlişe sezewar boldy.

...158