}
Sport
17.01.2021

Sport

eye
435

Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýy barha artýar

Türkmen türgenleriniň iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň sportunyň dünýä ýüzünde gazanýan
07.01.2021
eye
1070

Zehinli türgenler barha köpelýär

Daşoguz welaýatynda zehinli ýaş welosipedçi türgenleriň ençemesi ýetişip gelýär. Olaryň köpüsi Daşoguz
04.11.2020
eye
1040

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlaryny goldady

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
26.10.2020
eye
965

Daşoguzda köpçülikleýin welosiped ýörüşi geçirildi

25-nji oktýabrda ýurduň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25
23.10.2020
eye
413

Türkmenistan welotrek boýunça dünýä birinjiligine taýýarlyk görýär

Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde habar berlişine görä, Türkmenistanda 2021-nji ýylda welotrek b
18.10.2020
eye
400

Türkmenistanyň awtomobil sportunyň ökde sürüjileri kesgitlenildi

Şu günler ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli awtomobil sportunyň ralli
29.09.2020
eye
344

«Altyn asyr» topary — futbol boýunça Türkmenistanyň naýbaşy kubogynyň alty gezek eýesi

Şu gün paýtagtymyzyň köpugurly «Aşgabat» stadionynda futbol boýunça Türkmenistanyň 2020-nji ýylda Na
01.06.2020
eye
376

Aşgabatda çagalaryň arasynda emeli gaýa çykmak boýunça festiwal geçirildi

«Älem» medeni-dynç alyş merkezindäki emeli gaýada (gaýa meýdançasynda) geçirilen sport festiwaly Ç
20.05.2020
eye
401

Ýurdumyzyň awiamodelçileri güýçlini kesgitlediler

Aşgabadyň golaýynda 2020-nji ýylyň ilkinji awiamodel ýaryşlary: uly ýaşly türgenleriň arasynda Türk
12.02.2020
eye
518

Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionat