mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Sport

news-photo

01.12.2021

total-veiw

1304

«Altyn asyr» futbol topary çempionlyga ýol açdy

Aşgabadyň «Altyn asyry» 9-njy tapgyryň jemleýji oýnunda «Ahaly» 2:1 hasabynda utup, Türkmenistanyň çempionatynda öňe saýlandy.

news-photo

30.11.2021

total-veiw

1015

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nobatdaky oýunlary

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 9-njy tapgyry Aşgabatda we Türkmenbaşy şäherinde üç oýun bilen başlandy. Olaryň ikisinde top derwezä diňe jerime urgusyndan geçirildi.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1062

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda iki topar öňde barýar

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda iki topar öňde barýar. 8-nji tapgyryň netijeleri boýunça «Altyn asyr» bilen «Ahal» öňdäki orny paýlaşýarlar. «Ahal» topary myhmançylykda Balkanabadyň «Nebitçisi» bilen – 0:0 hasabynda deň oýnap, bassyr iki oýny deň tamamlady. «Altyn asyr» bolsa Maryda ýerli «Energetigi» – 1:0 hasabynda utdy. Oýnuň 38-nji minudynda Rahman Myratberdiýew ýeňiş pökgüsini saldy.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

3185

«Altyn Asyr» topary ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary Aşgabadyň «Köpetdagyny» 2:0 hasabynda utup, taryhynda ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy.

news-photo

22.11.2021

total-veiw

2302

«Altyn asyr» bilen «Köpetdag» Türkmenistanyň Superkubogy ugrunda bäsleşerler

23-nji noýabrda «Aşgabat» stadionynda Türkmenistanyň Superkubogy ugrunda paýtagtymyzdan iki topar – Türkmenistanyň Kubogynyň häzirki eýesi «Altyn asyr» bilen 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda çykyş eden «Köpetdag» duşuşarlar.

news-photo

20.11.2021

total-veiw

2136

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nobatdaky oýunlary

Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol topary Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda öňde barýan «Ahal» topary bilen arany 7-nji tapgyryň oýunlaryndan soň iki utuga çenli azaltdy.

news-photo

16.11.2021

total-veiw

2668

«Ahal» Türkmenistanyň futbol çempionatynda öňdeligi saklap gelýär

Milli futbol çempionatynyň öňbaşçysy «Ahal» 6-njy tapgyrda öz meýdançasynda oýnanda, «Aşgabat» toparyny 3:1 hasabynda ýeňip, beýlekilerden öňe saýlandy.

news-photo

15.11.2021

total-veiw

2806

Türkmen samboçylary ýene-de iki bürünç medal gazandylar

Daşkent şäherinde geçrilýän sambo boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň türgenleri ýene iki bürünç medaly gazanmagy başardy. Ýaryşyň  soňky güni bürünç medallary  sambo söweşiniň wekilleri Abdylla  Babaýew (71 kg agram derejesinde)  hem-de Rüstem Penjiýew (79 kg çenli) gazandylar.

news-photo

14.11.2021

total-veiw

2741

Nedir Allaberdiýew sambo boýunça 2021-nji ýylyň dünýä çempionatynda bürünç medaly gazandy

Sambo boýunça Daşkentde geçirilýän dünýä çempionatynda türkmenistanly Nedir Allaberdiýew ýurdymyz boýunça ilkinji bürünç medala mynasyp boldy.   Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 28 ýaşly uçurymy bu medaly 21 samboçy bäsleşýän,   agramlary 79 kilograma çenli bolan  toparda çykyş edip gazandy.

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1838

«Şagadam» Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda öňdebaryjy bilen aratapawudy azaltdy

«Şagadamyň» futbolçylary Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda Türkmenbaşy şäherinde 5-nji tapgyryň soňa geçirilen oýnunda Marynyň «Energetik» toparyny – 3:0 hasabynda utup, öňde barýan «Ahal» bilen aratapawudy 3 utuga çenli azaltdy.

...133