Hyzmatdaşlyk
09.05.2021
eye
227

Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen

Şu gün DIM-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçirildi.
09.05.2021
eye
308

Türkmenistana Hytaýyň “CoronaVac” sanjymy getirildi

Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVac” waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň e...
07.05.2021
eye
453

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik merkeziniň (CAREC) taslamasynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak mini...
07.05.2021
eye
345

Türkmenistan-Hytaý: döwletara gatnaşyklary ösdürilýär

Şu gün Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlik türkmen-hytaý döwletara gatnaşyklaryny mundan ...
07.05.2021
eye
230

Türkmenistan ÝHHG-niň 11 ýurdy bilen bir hatarda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň ýadygärliklerini aýawly saklamaga çagyrdy

Türkmenistan we ÝHHG-niň agzasy bolan 10 ýurt doganlyk gonamçylyklaradyr Ikinji Jahan urşy ýyllarynda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň hormatyna galdyrylan ýadygärlik topluml...
06.05.2021
eye
239

Synag otlusy Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Oman ýoly bilen geçer

Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Eýran Yslam respublikasynyň demirýol müdirlikleriniň wekilleriniň nobatdaky wideoduşuşygy boldy. Bu barada Azerbaýjanyň “Report” saýty habar berýär.
06.05.2021
eye
193

BMG: Germaniýada Bütindünýa saglygy goraýyş guramasynyň pandemiýalara garşy göreş boýunça halkara maglumat merkezi açylar

BSG Germaniýanyň hökümetiniň goldawy bilen, pandemiýalaryň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça täze halkara merkezi açýar. Göz öňünde tutulyşy ýaly, ýokary hilli tehno...
06.05.2021
eye
121

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we HHR-iň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary 11-12-nji maýda duşuşyp bilerler

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we HHR-iň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň ikinji duşuşygy 11-12-nji maýda geçip biler. “Sputnik Özbegistanyň” habar bermegine görä, muny Öz...
05.05.2021
eye
352

Türkmenistanyň we Täjigistanyň DIM-niň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn we sebitleýin gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar

5-nji maýda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow  Täjigistan Respublikasynyň  daşary işler ministri Sirodjiddin Muhriddin bilen telefon arkaly gepleşdi....
05.05.2021
eye
262

Merkezi Aziýa ýurtlary we ABŞ «С5+1» formatyň rowaçlanýandygyny bellediler

«С5+1» (Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Тürkmenistan, Özbegistan we ABŞ) formaty geçen bäş ýylyň içinde ykdysadyýetde, energetikada, söwda, saglyk ulgamlarynda we howpsuzlygy ...