mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com
Arhiw
news-photo

02.12.2021

total-veiw

196

Telekeçileriň zähmeti bilen

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda süýdi gaýtadan işlemäge we dürli görnüşli süýt önümlerini öndürmäge niýetlenen hususy kärhana gurulýar.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

199

Eziz Diýarymyzda internet hyzmaty kämilleşýär

Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) täze hasabatyna görä, dünýäde internet ulanyjylaryň sany köpelýär, emma dünýä ilatynyň 37%-i üçin ol henizem elýeterli däl.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1055

ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini getirdi

Şu hepdede ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi  üçin şahsy gorag serişdelerini (ŞHS) getirdi.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1262

Filosofiýa boýunça ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky Olimpiadanyň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnan Türkmenistnanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda filosofiýa boýunça geçirilen 2-nji Onlaýn olimpiadanyň ýeňijielri we baýrakly orunalry eýelänler belli boldy.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1179

Mandarin möwsümi

Mandarin, esasan, gyş we Täze ýyl baýramçylygy bilen dahylly miwe hökmünde göz öňüňe gelýär. Häzirki wagtda söwda tekjelerini püre-pürlän bu sitrus miwesi hoşboý ysy bilen özüne çekýär.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1121

Ýewraziýa Halkara kinofestiwaly ildeşlerimizi gatnaşmaga çagyrýar

Her ýyl geçirilýän 4-nji Ýewraziýa Halkara kinofestiwalyna (Eurasian Creative Guild Film Festival) gatnaşmaga isleg hatlary kabul edilýär.

01.12.2021

total-veiw

661

Aşgabat sammiti dünýä metbugatynyň sahypalarynda

Şu ýylyň 28-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde üstünlikli geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti ýurdumyzyň başlangyjy boýunça yglan edilen 2021-nji ýylyň — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň esasy syýasy wakalarynyň birine öwrüldi.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

1268

Ýurdumyzda Açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçiriler

4-6-njy dekabrda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli, Açyk halkara fizika internet olimpiadasyny geçirmegi meýilleşdirýär.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

1176

Onlaýn olimpiada geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň guramagynda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň arasynda ykdysadyýet boýunça geçirilen 2-nji onlaýn olimpiadanyň ýeňijileri yglan edildi.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

1576

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbede geçirilen «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşdy

Duşanbe şäherinde Daşary işler ministrler derejesinde «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumy 14-nji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

...1708