mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

28.05.2024

total-veiw

207

Türkmen alymlary seýrek dermanlyk ösümliklerini köpeltmek üçin biotehnologiýany ulanýarlar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň umumy we amaly biologiýa institutynyň alymlary seýrek dermanlyk ösümliklerini öndürmekde häzirki zaman biotehnologiýalaryny ulanmak ugrunda ylmy agtaryşlar geçirýärler.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

247

Türkmen we rus ýokary okuw mekdepleri talyplar üçin maglumat howpsuzlygy boýunça umumy okuw sapagyny geçdiler

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty hem-de akademik M.F.Reşetnew adyndaky Sibir döwlet ylym we tehnologiýalar uniwersiteti bilelikde talyplar üçin «Maglumat howpsuzlygy» temasy boýunça onlaýn umumy okuw sapagyny guradylar. 

news-photo

27.05.2024

total-veiw

467

Türkmen oba hojalyk instituty Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň ýeňijilerini yglan etdi

Türkmen oba hojalyk instituty Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň netijelerini yglan etdi.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1956

Aşgabatda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigiň jemi jemlendi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guran «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşurmak dabarasy bolup geçdi.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

1585

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders olimpiadalarynyň netijelerini yglan etdi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirilen Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty boýunça olimpiadalaryň ýeňijilerini yglan etdi.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

2078

Paýtagtymyzda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi başlandy

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guran «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi öz işine başlady.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1913

Türkmenistanly alymlar ýapon önümleri bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen «Tokio Boeki Eurasia» ýapon kompaniýasynyň arasynda hereket edýän Ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşygyň çäginde türkmen alymlarynyň Ylymlar akademiýasynyň baş alym kätibiniň wezipesini ýerine ýetiriji Çaryýar Amansähedowdan, Himiýa institutynyň müdiri Hallymyrat Ataýewden we Tehnologiýalar merkeziniň müdiriniň orunbasary Jeren Aşyrmuhammedowadan ybarat wekiliýeti Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda saparda boldy.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1249

Türkmenistanlylar «AI Challenge» emeli aň bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Emeli aň pudagyndaky Alýans bilen bilelikde Russiýanyň süýşürintgiler banky tarapyndan guralan ýaşlar üçin «AI Challenge» halkara emeli aň bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyry başlandy.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1807

Türkmenistanly talyp Buharestde geçirilen Umumy fizika boýunça XII halkara olimpiadasynda 1-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kiber-fiziki ulgamlar fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gowşut Akmyradow Rumyniýanyň paýtagtynda inženerçilik hünärinden bilim alýan talyplaryň arasynda umumy fizika boýunça «Ion I.Agarbiceanu» XII halkara olimpiadasynda 1-nji orny eýeledi. 

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1387

Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýen ada eýe boldy

Koreýa Respublikasynyň Milli maglumat jemgyýeti guramasy (MMG) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa we maglumat merkezinde işleýän Maglumat elýeterliligi merkezini (MEM) geçen ýylda geçiren işleriniň netijeleri boýunça, dünýäniň 56 ýurdunda hereket edýän şunuň ýaly merkezleriň arasynda «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýip ykrar etdi.

...142