mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

17.05.2022

total-veiw

509

Nazary mehanika boýunça I Halkara olimpiadanyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty tarapyndan nazary mehanika boýunça Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen I Halkara internet-olimpiadanyň netijeleri yglan edildi.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

653

Aşgabatda Hazar deňziniň durnukly ösüşine we dolandyrylyşyna bagyşlanan okuw geçýär

Maý aýynyň 16-17-sinde Aşgabatda Türkmenistanyň Hazar deňzi institutynyň jaýynda «Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyryş» atly nobat boýunça sekizinji okuw geçirilýär. Bu çäräni Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Halkara Okeanlar Instituty (HOI) we Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty tarapyndan gurnaldy.

news-photo

13.05.2022

total-veiw

1589

Himiýa boýunça olimpiadanyň jemi jemledi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Türkmenistanyň we daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guran himiýa boýunça Halkara internet-olimpiadasy – 2022-niň jemi jemlendi.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1882

Türkmenistanly talyplar «MagistriUm» olimpiadasynda kümüş baýrak eýelediler

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň sekizisi Kazan Federal Uniwersitetiniň (Kazan ş. Russiýa Federasiýasy) geçiren «MagistriUm» olimpiadasynda kümüş baýraga mynasyp boldular.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

1326

Ýurdumyzyň talyplary Halkara olimpiadada 105 medala mynasyp boldular

Türkmenistanly talyplar Ýoşkar-Ola Priwolžýe döwlet tehnologiýa uniwersitetniň (Mairý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) guran Açyk halkara talyplar internet-olimpiadasynyň jemleýji tapgyrynyň netijesi boýunça 105 medala mynasyp boldular.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

1184

I Açyk halkara internet bäsleşiginiň açylyş dabarasy geçirildi

2022-nji ýylyň maý aýynyň 11-ine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda “Nazary mehanika” dersi boýunça I Açyk halkara internet bäsleşiginiň açylyş dabarasy geçirildi. 

news-photo

11.05.2022

total-veiw

3026

Okuwçylar robot tehnikasy boýunça bäsleşdiler

Aşgabat şäheriniň 97-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde şäher mekdepleriniň arasynda okuwçylaryň robot tehnikasy boýunça bäsleşik geçirildi.

news-photo

09.05.2022

total-veiw

3891

Tehnologiýalar merkezi elektron resminama dolanşygyny ornaşdyrýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Maglumatlar howpsuzlygy we kommunikasiýa tehnologiýalary laboratoriýasynda «E-DOC» Elektron resminama dolanşygy» programmasy işlenilip taýýarlanyldy.

news-photo

07.05.2022

total-veiw

240

Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öñe sürýän sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerine eýerip, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek maksady bilen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäheri polisiýa müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

news-photo

06.05.2022

total-veiw

2017

OMOUS-2022: olimpiadanyň jeml jemlendi

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň guran ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Açyk matematika olimpiadasynyň (OMOUS-2022) jemi jemlendi.

...87