Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär

09.12.2020
eye
390
Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär
Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär
Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär
Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär
Gruziýada Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli wideoşekiller görkezilýär
2020-nji ýylyň 9-njy dekabryndan Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Gruziýadakydaky Ilçihanasy tarapyndan Tbilisiniň merkezinde oturdylan uly monitorlarda bu möhüm wakalara bagyşlanan wideoşekiller görkezilýär.

Bu şanly sene - Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen baglanyşykly, şu ýyl Gruziýanyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan wideoşekiller birnäçe gezek görkezildi.

Täze wideoşekilleriň kömegi bilen Gruziýanyň halky ýene-de bir gezek Türkmenistan bilen, onuň syýasy, ykdysady we medeni durmuşdaky ägirt uly üstünlikleri bilen tanyşmaga mümkinçilik alar.

Wideoşekilleriň görkezilmegi 2020-nji ýylyň 15-nji dekabryna çenli dowam eder.