Türkmenistanyň we Täjigistanyň wekilleri ýük daşamak pudagynda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

eye
503
Türkmenistanyň we Täjigistanyň wekilleri ýük daşamak pudagynda hyzmatdaşlygy    ara alyp maslahatlaşdylar

“Türkmenawtoulaglary” we “Türkmendemirýollary” gulluklarynyň wekilleriniň Täjigistan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň işgärleri bilen 30-njy aprelde bolup geçen onlaýn-duşuşygynda halkara ýük daşamagyň çägindäki hyzmatdaşlyk  meselesine seredildi.

Taraplar halkara awtomobil we demirýol ýük gatnatmak pudagynda hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny bildirdiler. Şunuň bilen birlikde, ähli epidemiologik talaplaryň ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi-de bellendi.  

Şeýle hem wideoduşuşygyň barşynda Täjigistan Respublikasynyň harytlaryny Türkmenbaşy halkara deňiz porty arkaly dünýä bazarlaryna çykarmagyň mümkinçilikleri barada bellenip geçildi.

Janmämmet GULAMOW