mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy

view-icon 2429

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, şeýle hem owgan tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän möhüm halkara ykdysady taslamalary bilen bagly ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy.