mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Özbegistanda türkmen kinosynyň günleri geçirildi

view-icon 6134

Özbegistanda «Ýüpek ýolunyň merjen dänesi» atly XIII Daşkent halkara kinofilm festiwalynyň netijeleri jemlenildi.

Şu festiwalyň çäklerinde geçirilen «Dünýä kinofilmleriniň günlerinde» dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunyň kinofilmleri görkezildi. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz Han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň kinofilmleri bu ýere gelen tomaşyçylarda uly täsir galdyrdy.

Daşkent kinofilm festiwaly 1968-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär.


Taýýarlan Swetlana Çirsowa