mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Teatr festiwaly başlanýar

view-icon 1808
Teatr festiwaly başlanýar
Teatr festiwaly başlanýar
Teatr festiwaly başlanýar
Teatr festiwaly başlanýar
Teatr festiwaly başlanýar
Teatr festiwaly başlanýar

Aşgabatda teatr festiwaly öz işine başlaýar. Bu bolsa ýurdumyzyň ähli teatrlarynyň döredijilik toparlary ak mermerli paýtagtymyzda jemlenip, teatr möwsüminiň gözden geçiriliş oýunlaryny görkezerler diýmekdir.

Däp boýunça, festiwalyň açylyş dabarasy S. Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň öňünde geçiriler, şol ýerde-de artistleriň dabaraly ýörişi bolar. 

Teatr sungatyny söýüjiler birnäçe günüň dowamynda Balkan, Mary, Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň döredijilik toparlarynyň goýan oýunlaryna tomaşa edip bilerler. Fstiwalyň maksatnamasyndan daşgary bolsa tomaşaçylar üçin repertuardaky oýunlar görkeziler.

 

S. Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry 

 

  • 22.05.2022 «Watan buýsanjy – Jelaletdin soltan» ‒ 19:00 (festiwal görkezilişi).

Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry 

  • 21.05.2022 «Nuhuň gämisi» ‒ 19:00 (festiwal görkezilişi).

  • 22.05.2022 «Nuhuň gämisi» ‒ 19:00

Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

20.05.2022 «Atsyz ýyldyz» ‒ 19:00

21.05.2022 «Gyzyl şyrdajyk» ‒ 13:00

21.05.2022 «Kalbyň tarlary» ‒ 15:00 (festiwal görkezilişi).

22.05.2022 «Zor towşan7 ‒ 11:00; 13:00

22.05.2022: «Söýýän sekiz aýal» ‒ 19:00


Mollanepes adyndaky Talyplar teatry


21.05.2022 «Söýgi bar ýerinde» ‒ 19:00

22.05.2022 «Gülki agşamy» ‒ 19:00

23.05.2022 «Ene» ‒ 19:00 (festiwal görkezilişi).


Türkmen döwlet gurjak teatry

  • 20.05.2022 «Iň hezil gün» ‒ 19:00

  • 21.05.2022 «Gyzyl alma» ‒ 12:00 (festiwal görkezilişi)

  • 21.05.2022 «Janly gurjaklar» ‒ 19:00

  • 22.05.2022 «Böwenjik» ‒ 12:00, 15:00

  • 22.05.2022 «Bir towşanjyk bar eken» ‒ 19:00.