mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi

view-icon 3358
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
Halkara çagalar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi

Ýurdumyzda däp bolşy ýaly her ýyl iýun aýynyň 1-ne Halkara Çagalary goramagyň güni uludan bellenilip geçirilýär. Şu gün Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalk uniwersitetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda paýtagtymyzyň «Botaika» bagynda mekdep ýaşyna ýetmedik, kiçi ýaşly çagalary we mekdep okuwçylary üçin konsert gurnaldy. Bu çärede Türkmenistanyň Döwlet gurjak teatrynyň agzybir işgärleri, ýetginjelker öýüniň tansçylar toparlary we Maýa Kulyýewa adyndaky milli konserwatoriýanyň ýaş aýdymçylary çykyş etdiler.

Konsertiň dowamynda kiçi ýaşly çagalaryň arasynda gyzykly ýaryşlar hem gurnaldy. Aşgabat şäheriniň «Botanika» bagynda geçirilen bu gyzykly baýramçylyk konserti ýaşaýjylaryň we oňa gatnaşan myhmanlaryň şeýle-de kiçi ýaşly çagalara ruhy lezzet paýlady.