mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Datly baýram – Bütindünýä garpyz güni!

view-icon 613
Datly baýram – Bütindünýä garpyz güni!
Datly baýram – Bütindünýä garpyz güni!
Datly baýram – Bütindünýä garpyz güni!
Datly baýram – Bütindünýä garpyz güni!

3-nji awgustda dürli ýurtlarda Bütindünýä garpyz güni bellenilýär. Türkmenistanda şu günler tagamy datly bakja ekinleri gawundyr garpyz hasylynyň ýygnamak döwri gyzgalaňly dowam edýär. Şu ýyl diňe Ahal welaýatynda üç müň gektardan gowrak meýdana bakja ekinleri ekilip, ondan bol hasyl alynýar.

Bişen garpyzyň düzümi 90 göterim suwdan ybarat bolsa-da , ondaky magniý, kaliý, fosfor ýaly minerallar adam bedeniniň öýjükleriniň işjeňligine hemaýat edip, madda alşygynda möhüm ähmiýete eýe bolýar. Şeýle hem garpyzda A we E ýag erediji witaminler bar.

Ýöne düzüminde fruktozanyň köplügi sebäpli gije-gündizde 300 gramdan köp garpyz iýmek maslahat berilmeýär. Galyberse-de, ol iň pes kaloriýaly hasyllaryň biridir. Onuň 100 gramynda bary-ýogy 30 kkal bar. Garpyz dokluk duýgusyny döredýär we horlanmaga ýardam edýär.

Dünýäde garpyzyň 1200-den gowrak görnüşi bar.

Garpyz möwsümi oktýabra çenli dowam edýär.