Ï Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi

view-icon 4436
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi
Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde täze ýaşaýyş jaýlarynyň dabaraly açylyşy geçirildi.

Ýokary rahatlykly öýleriň açarlaryny alan bagtly öý eýeleri gurluşykçylaryň tagallalaryna ýokary baha berdiler we ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrýandygy üçin hormatly Prezidentimize Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdiler.

Has gowy gurluşly köp gatly binalar zerur talaplara laýyklykda gurlupdyr. Ýaşaýyş jaýlary rahat durmuş üçin ähli şertler döredilen 3-4 otaglardan ybarat. Otaglaryň hemmesinde gerek mebeller we durmuş enjamlary bar.

Işe girizilen jemgyýetçilik desgalary Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Balkan welaýat polisiýa müdirliginiň buýurmasy esasynda, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilik ministrliginiň Zergär demir-beton önümleri zawodynyň gurluşykçylary we kömekçi potratçy – «Daň ýagtysy» hususy kärhana tarapyndan guruldy.