Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Allakulyýew S. hakynda Permany
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Allakulyýew S. hakynda Permany

view-icon 4564

Allakulyýew Söhbedi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary.