mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabatda gepleşikleri geçirer

view-icon 2332
Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabatda gepleşikleri geçirer

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti sapar bilen Türkmenistana geldi.

Saparyň dowamynda Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy birnäçe gepleşikleri geçirer.

Gepleşikleriň dowamynda dürli ugurlarda türkmen-rus hyzmatdaşlygyny giňeltmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Gepleşiklerde Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek aýratyn ähmiýete eýe bolar.