mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary–2023» atly halkara gyşky sport oýunlarynda çykyş ederler

view-icon 3322
Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary–2023» atly halkara gyşky sport oýunlarynda çykyş ederler

Türkmenistanyň ýygyndy topary şu ýylyň 23-nji fewralyndan 5-nji marty aralygynda Kuzbassda geçiriljek «Aziýanyň çagalary» atly II halkara gyşky sport oýunlaryna gatnaşmaga taýýarlyk görýär.

Oýunlaryň maksatnamasy gyşky sportuň dagda lyžaly typmak, konkili typmak, hokkeý, snoubord we figuralaýyn typmak ýaly on görnüşini öz içine alýar.

Türkmen türgenleri üç ugur: figuralaýyn typmak, şort-trek we gar woleýboly boýunça bäsleşer. Ýaş türgenleriň keýpleriniň gowudygyny, sport ýaryşlarynda ýurdumyzy mynasyp derejede görkezmegi tutanýerli maksat edinýändiklerini bellemelidiris.

Bäsleşige Russiýadan, Belarusdan, Gazagystandan, Türkmenistandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan türgenler gatnaşar. «Aziýanyň çagalary-2023»-üň dabaraly açylyşy 25-nji fewralda Kemerowodaky «Kuzbass» buzly köşgünde geçiriler.

Oýunlaryň taryhynda ýaryşlar ilkinji gezek Kemerowo welaýatnyň dört sebitinde – Kemerowo, Nowokuznesk, Meždureçensk we Taştagol etraplarynda geçiriler.

Türkmen figuralaýyn typyjylar 27-nji fewralda we 1-nji martda gysga hem erkin çykyşlary ýerine ýetirerler. Ýaryşlar Nowokuznesk şäherindäki «Oleg Korolenkonyň Kuznesk metallurglarynyň sahnasy» sport toplumynda geçiriler.

Konkili typmak we şort-trek boýunça ýaryşlar Sibirdäki iň uly sport toplumy – «Kuzbass» buzly köşgünde geçiriler. Türkmenistanyň sportuň şu görnüşi boýunça wekilleri 28-nji fewralda we 1-nji martda buzda çykyş ederler.

Şonda şort-trekçiler 500 we 1000 metr aralygy geçerler.

Snoubord, fristaýl we gar üstündäki woleýbol ýaryşlary Taştagol etrabynda, «Şeregeş» lyža toplumynda geçiriler. Türkmenistanyň woleýbol boýunça ýygyndy toparynda 4 türgen bar.