Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.D.ATAÝEW hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.D.ATAÝEW hakynda

view-icon 3317

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

1-nji derejeli ýurist Meýlis Döwletgeldiýewiç Ataýewi Mary welaýatynyň prokurory wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, 

Türkmenistanyň Ýaragly 

Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 

6-njy sentýabry.