Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.B.Çaryýew hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.B.Çaryýew hakynda

view-icon 5519

Maksat Begençewiç Çaryýewi Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 10-njy noýabry.