Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.M.Kuliýewa hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.M.Kuliýewa hakynda

view-icon 5524

Maral Mämmetberdiýewna Kuliýewany Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine belläp, ony Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 10-njy noýabry.