Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany E.M.Aýdogdyýew hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany E.M.Aýdogdyýew hakynda

view-icon 4517

Esen Muhammedowiç Aýdogdyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 10-njy noýabry.